Historia Unió Europea

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,41 KB

 


1.ELS ESTATS D’Europa ACTUALS

Actualment a Europa hi ha uns 50 estats independents, cada un té la seva història, n’hi ha Que ho han sigut des de fa molt temps i n’hi ha que han esdevingut estat més Recentment.

Els estats Europeus presenten moltes diferències:

·Segons L’extensió: el més gran és Rússia, després Ucraïna, França i Espanya. També Trobem microestats, que són aquells que tenen menys de 500 km2, Entre els quals hi trobem Andorra i la Ciutat del
Vaticà.

·Segons La situació: gairebé tots els estats europeus són marítims, tenen sortida al Mar, els que no en tenen són anomenats estats interiors.

·Segons La població: l’estat més poblat és Rússia amb 139 milions d’habitants, el Segueix Alemanya, França i  Regne Unit. L’estat menys poblat és la Ciutat del Vaticà que no arriba als 1000 habitants.

·Segons La riquesa: la principal potència econòmica d’Europa és Alemanya i els estats Amb un nivell de vida més baix són Moldàvia (al costat de Romania) i Geòrgia (situat entre el  mar Negre i el mar Caspi). Rússia té un gran pes polític i militar però no econòmic.

1.LA UníÓ EUROPEA

Europa quedà molt Tocada de la Segona Guerra Mundial (1939-1945), de manera que els països Europeus decidiren cooperar entre ells per tal d’evitar guerres i fer que el Territori sortís endavant econòmicament.

Actualment la Uníó  Europea ocupa una mica més de la Tercera part d’Europa, uns 4 milions de km2, i té una població d’uns 500 milions de persones.

Els països que en Formen part comparteixen un conjunt de polítiques econòmiques comunes en quant A pesca, indústria, transport... I comparteixen també una moneda comuna: L’euro.

Tots els Ciutadans dels estats membre de la Uníó Europea es consideren automàticament Ciutadans de la Uníó Europea i això fa que gaudeixin de 4 drets:

·Circular I residir lliurement en el territori dels estats membres.

·Ser Elector i candidat a les eleccions municipals i a les eleccions del Parlament Europeu.

·Acollir-se A la protecció de les autoritats diplomàtiques de qualsevol altre estat membre.

·Formular Peticions al Parlament Europeu i reclamacions al defensor del poble europeu.

1.L’ESTAT ESPANYOL

L’estat espanyol es un estat social i democràtic de dret, així u reflecteix La constitució de 1978. Es un estat social perquè intervé en la vida pública Per tal d’aconseguir una societat justa i es democràtic perquè les lleis son Iguals per a tots els ciutadans i aquets gaudeixen també d’uns drets.

Les Principals institucions de l’estat son les següents:

La corona

: El rei es el cap de l’estat ja que la forma Política de l’estat espanyol es la monarquia. El rei representa l’estat en les Relacions internacionals.

Les cors generals o parlament

:  Si representa el poble espanyol a través del congrés dels diputats i el Senat.

Les cors

:

oExerceixen El poder legislatiu fan les lleis

oAproven Els pressupostos de l’estat

oControlen L’acció del govern

oTrien El president del govern

El govern:

Exerceix el poder executiu, governa d’acord amb Les lleis. Esta compost pel president, el vicepresident i els ministres.


El poder judicial:

Es l’encarregat de fer complir les lleis, son Els jutges i els magistrats. Hi trobem:


oEl tribunal suprem:
Te jurisdicció a tot el territori nacional


oEl tribunal constitucional:
Interpreta la constitució en cas de dubte


Espanya està Organitzada territorialment en:

·

Municipis

·Províncies

·Comunitats Autònomes

·Ciutats Autònomes

La capital de L’estat espanyol és Madrid.

Les províncies S’agrupen en 17 comunitats autònomes, cada una té un estatut d’autonomia on S’hi recullen les seves competències i les institucions de govern pròpies:

·Consell De govern.

·Assemblea Legislativa o parlament

·Tribunal Superior de justícia

Les dues ciutats Autònomes són Ceuta i Melilla.

1.Catalunya

L’estatut D’autonomia vigent a Catalunya és l’aprovat el 18 de Juny del 2006 i és la Norma institucional bàsica que defineix els drets i els deures dels ciutadans De Catalunya i fixa les institucions polítiques catalanes com són la Generalitat, el Parlament, la Presidència i el Govern.

El mes de Juliol De 2010 s’aprovà una nova llei d’organització territorial a Catalunya de manera Que quedà repartida en:

·946 Municipis

·41 Comarques

·7 vegueries

·4 Províncies 

Entradas relacionadas: