Historia del sector terciario

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en gallego con un tamaño de 10,72 KB

 

FACTORES PRODUTIVOS: conxunto de recursos que utilizan as empresas para producir bens e servizos.

-Capital: elementos e obxetos físicos que se utilizan na actividade económica.

·Fixo ou inmovilizado: bens que perduran máis de un ano no proceso de produción.

·Corriente ou existencias: bens que se incorporan ao proceso produtivo unha vez, están na empresa menos dun ano.

-Traballo: engloba toda a actividade humana, física e intelectual, que as persoas aportan a produción de bens e servizos.

·Cualificado e non cualificado.

-Iniciativa empresarial: capacidade dos empresarios de reunir, organizar e coordinar os outros factores produtivos para producir bens e servizos dunha forma eficaz e eficiente.

-Terra: engloba a terra xuntos cos recursos naturais que o ser humano usa na produción

·Renovables: rexenéranse a un rimo maior ca o seu rimo de consumo.

·Non renovables: agótanse co seu uso ou rexenéranse a un rimo inferior ca do consumo


TECNOLOXÍA E EFICIENCIA PRODUTIVA:

-Tecnoloxía: conxunto de coñecementos, instrumentos e métodos técnicos que se aplican á produción de bens e servizos.

-Eficiencia: característica dos sistemas produtivos nos que se maximiza a produción para un nivel dado de factores produtivos.


PRODUTIVIDADE: mide a eficiencia e ineficiencia dun factor dun sistema produtivo.

-Para calcular a produtividade dun factor, ponse o factor produtivo co total de produción obtido.

·Produtividade técnica: a produción e o factor mídense en unidades físicas (sentencias por cada juez, coches vendidos por cada comercial…)

·Produtividade económica: a produción e o factor mídense según o seu valor momentario (prezo)

-Para calcular a produtividade dun sistema global, relaciónase a produción co total de factores usados na súa obtención.


LEY DE RENDEMENTOS MARXINAIS DECRECENTES: produción basada na maior dispoñibilidade dun so factor, decrece no tempo porque os factores que seguen constantes son cada vez menor.

VOCABULARIO:

-Inputs: son os factores produtivos.

-Outputs: son os bens ou servizos.

-Renda: utilidade ou beneficio que se produce algo ou co que se cobra.

-Inversión: comprar recursos de capitais.

-Intereses: prezo polo que se paga polo uso do diñeiro.

-Beneficio: gañanza económica obtida por unha actividade comercial ou inversión.

-Salario: o que cobra unha persoa dunha empresa.

-Iniciativa empresarial:  capacidade dos empresarios de reunir, organizar e coordinar os outros factores produtivos para producir bens e servizos dunha forma eficaz e eficiente.

-Produtividade técnica: a produción e o factor mídense en unidades físicas (sentencias por cada juez, coches vendidos por cada comercial…)

-Produtividade económica: a produción e o factor mídense según o seu valor momentario (prezo)

-Produtividade global: relaciónase a produción co total de factores usados na súa obtención.

-Custo de produción: coste total dos factores empleados para producir os bens e servizos obtidos.

-Crecemento sesgado: mellora tecnolóxica que non se produce a vez nin coa mesma intensidade.

-Sector primario: todos os produtores  que extraen recursos naturais sin que se transformen.

-Sector secundario: todas as actividades que se transforman en materia prima en produtos acabados ou semielaborados.

-

Sector terciario

: gran diversidade de actividades.

Entradas relacionadas: