Historia del arte

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,88 KB

LA MEZQUITA DE CORDOVA
A)
Temps: Es comença al s.VIII i s'acava al s.X Context històric: L'art Islamic neix a la peninsula Arabica en el s.VI. Aquest art tindrà tant de poder que es convertirà en una civilització que s'anira expandint. Dins d'aquesta expansió al s.VII arribaran a la peninsula Ibèrica i es quedaran fins al s.XV.Al s.VIII en la peninsula Ibèrica estaven els visigots, amb capital a Toledo, aquests van demanar ajuda als islàmics i ells els van enganyar i es van quedar. La zona es diu Al-Andalus, i la zona nord els Regnes Cristians. Economic: Basaven la seva ecomonia amb el comerç amb el mediterrani i el nord d'Africa. Polìtic: Era una societat jerarquitzada i el maxim poder era el Califa. Social: El Califa era el maxim poder i tenia el suport de l'exercit.
B)
Estil de l'obra: És un art islàmic, de l'Al-Andalus del periode Califal Cordovès. Es centra principalment en la mesquita- element per exèl·lencia, per que principalment és religios. L'arquitectura aglutina totes les altres arts. S'utilitzen materials no nobles com el maó; interior ric - exterior auster. No hi ha mosaics figuratius , el mirahb i la manshura són els elements més importants. Sistema constructiu: Voltat. Materials: Maó, pedra, marbre a les columnes, estucs i mosaics per embellir. Tractament del mur: Isòdom. Analisis formal: Planta: de tipus hipòstil, que parteix de la basilical paleocristiana que a la seva vegada ve de la basílical romana. I influenciat també pel palmeral de l'hort de Mahoma. La mesquita va patir diversos canvis, primer té 11 naus, desprès l'amplien en trams i es trasllada el mur de la quibla, el mirhab i la manshura. Elements de suport: Contraforts, murs, les columnes de marbre i capitells corintis compostos. Elements suportats: Arc de ferradua, i superposició d'arc peraltat , arcs polilobulats i entrecreuats.A la cupula tenen mosaics daurats fets per mestres Bizantins. A la manshura la decoració de les dobel·les és una decorada i l'altre no. Espai exterior : És auster, no té una única façana si no que té diverses portes, també te linies horitzontals només trencades per la verticalitat del minaret. No hi ha relació interior-exterior. Espai interior: Unitari i punt ordenador mirhab, no te gaire llum.
C)
Significat de l'obra: Religiós i públic. Simbols: exterior- minaret, interior-mirhab i mascura. Societat: Religiosa i jerarquitzada. Qui encarrega l'obra: Abd Al-Rahman I, Abd Al-Rahman II, Al-Hakam II i Al-Mansur. Funció de l'obra: Religiosa i propagandistica. Funció de l'obra abans i ara: Culte religiós, en la reconqueta la van cristianitzar, al mig li van posar una catedral gòtica. Ara es catedral i mesquita en funció estètica.

Entradas relacionadas: