Història Contemporània Final 3r Tr

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,38 KB

 
La reunificació d'Alemanya
1. Document jurídic amb el que s'estableix la unificació de les dues Alemanyes (...) al acabar la 2a Guerra Mundial. Els signataris son els guanyadors de la 2a GM. Primerament, el text ens diu els països signataris del tractat, és a dir, les potències guanyadores, que són: ... . El motiu d'aquesta unificació és per l'estabilitat europea i la pau. Després surten diferents articles que possen límits als territoris i les fronteres, sobretot a Polònia, ja que va ser la seva conquista la que va iniciar la 2 GM.
Es sitúa en les noves relacions entre els països de l'Europa de l'Est a causa de la dissolució de l'URSS i la fi dels partits comunistes. A Alemanya van obrir el mur de Berlin.
2. a) Les reformes de Mikhail Gorbatxov a la Unió Sov. i la garantia de no internenir. b) Les renovacions parlamentàries, democràtiques i econòmiques (prop. individual i relacions de mercat) dels països europeus. c) A Alemanya, tot i resistir-se el govern comunista de Honecker, van passar a la RFA. Fet important, la obertura del mur de Berlin i eleccions lliures.
Mapa canvis territorials d'Europa
1. Mostra els canvis del mapa europeu al segle XX: reunificació d'Alemanya (RFA i RDA), dissolució de URSS (...), separació de Txecoslovàquia (...) i divisió de Iugoslàvia (...).
Es sitúa en l'enfonsament del socialisme a Europa i les reformes de Gorbatxov a la Unió Soviètica que va provocar: caiguda del comunisme a URSS i la resta d'Europa, unificació de les dos Alemanyes i dissolució de l'URSS, Txecoslovàquia i Iugoslàvia.
2. A Alemanya va ser un procès ràpid tot i que el govern comunista de Honecker possava resistència. Van passar de la RDA a la RFA. Van haver moltes manifestacións per la dimissió de Honecker. Ho van aconseguir. Obertura del mur de Berlin i eleccions lliures. i es va iniciar la unificació d'Alemanya. Van desapareixer les diferències entre els dos estats (RDA i RFA).
Iugoslàvia era una república socialista formada per ... que formaven Kosovo i Voivodina. Grans diferències culturals, ètniques i econòmiques. Aparició de nacionalismes. Conflictes entre nacionalitats que van comportar guerres: Guerra de Bòsnia i Hercegovina, Guerra de Croàcia i Eslovènia, Conflicte de Kosovo, etc.
Vaclav Havel, Meditacions d'estiu
1. Vaclav Havel reflexiona sobre la caiguda del règim comunista a Txecoslovàquia. Acaba el règim i es torna independent. Deixa d'estar sota la Unió Soviètica, gràcies als esforços dels txecoslovacs i del no impediment dels soviètics.
Es sitúa entre el final dels 80 i inici dels 90. Caiguda dels règims comunistes a Europa de l'Est.
2. Les reformes del govern de Gorvatxov a URSS van ser importants, ja que garantien no intervenir. Fi del domini de partits comunistes, inici de reformes polítiques i econòmiques i van passar a una economía de mercat lliure.
Europa dels 15
2. L'Acta Única Europea preveia assolir el mercat únic i la lliure circulació de persones, productes i capitals. Va reforçar la cohesió económica i social i va possar en marxa polítiques per desenvolupar les regions menys desenvolupades (països del sud) i disminuir els desequilibris regionals. El PIB ha estat superior al que hagues sigut si els països haguessin tingut polítiques económiques independents.
El Tractat de Maastrich es van establir objectius semblants: formació d'un espai econòmic interior (lliure circulació de mercaderies, capitals i persones), enfrontament de la cohesió econòmica i social per un desenvolupament similar a totes les regions, creació de la unió monetaria europea, creació gradual d'una ciutadania de la Unió, etc.


Cinco dias
2. a) Creació del Sistema Monetari Europeu (SME) a l'any 1979, consisteix en l'establiment del valor de cada moneda amb relació a una unitat de compte (ECU). b) Tractat de la Unió, representa el salt quantitatiu fonamental del procés d'integració europea. c) La unificació del procés d'inflació monetaria, amb la creació de l'euro i el Banc Central Europeu.
Objectius de la UE: articulació d'una major cohesió política entre els països, etc.

Mapa dels missils de Cuba

3. L'URSS i els EUA tenien discrep+ancies sobre el model polític i econòmic d'Europa desprès de la guerra. Es va produir una bipolarització mundial intentant ampliar les zones d'influència respectives (EUA, democràcia liberal i ec. de mercat; URSS, socialisme i en. planificada)
L'evolució entre les relacions entre els blocs: a) Primera etapa: guerra freda, es a dir, situació de tensió, cursa d'armaments, enfrontaments ideològics, però mai arribant a armament directe. b) Segona etapa: S'acaba la tensió, pau, apropament de les dues potències, repartiment de territoris. Respecte i tolerància mutua.
Mauthausen i Auschwitz / Gràfica del nivell de vida dels alemanys
Caracteristiques polítiques: dictadura (no eleccions, no partits polítics ni sindicats, etc), règim totalitari (no llibertats privades, fort poder policial i militar, etc), règim expansionista (expansió territorial)
Característiques econòmiques: fort intervencionisme de l'Estat (augmment de la despesa pública, objectiu es aconseguir l'autarquia econòmica), prioritat a la indústria pesada (sobretot la d'armament i obres públiques), rellançament econòmic alemany, reduccio d'atur + fre de cost de vida + però salaris per sota.
Característiques socials: recerca de la puresa racial (arianització), intent d'uniformitzar les ideologies de la societat alemana.
Discurs de Jules Ferry a la Cambra de Diputats F.
1. 2ª meitat del s.XIX
2.
Factors que van impulsar l'expansió imperialista: a) demogràfics: creix la població europea, pressió demogràfica, etc. b) econòmics: imperialisme comercial, imperialisme financer, necessitat de matèries primeres, etc. c) polítics: necessitat d'expansió territorial, interés en millorar el poder militar, etc.
Carta de les Nacions Unides
2. Motius: recuperar l'esperit de la desprestigiada Societat de Nacions, resoldre conflictes entre països pacificament, preservar la pau mundial, defensar els drets humans, igualtat per a tots els pobles, etc.
Òrgans principals: Assamblea General, Consell de Seguretat, Secretariia General, Consell Econòmic i Social, Tribunal de Justícia Internacional.
3. Perdues humanes (3 causes..), destruccions materials (ciutats, industries, vies de comunicació..), modificació d'algunes fronteres, decepció moral, etc
També: decadència econòmica europea, EUA i URSS grans potències, bipolarització mundial, feblesa de potències colonials per tant descononització, fundació ONU, etc

Entradas relacionadas: