Historia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,09 KB

COM ERA EL REGIM FEIXISTA ITALIÀ? LES CAUSES DE L'ASCENS FEIXISTA: italia entra en la primera guerra mundial am la oposicio del poble, hi ha una perdua de mols homes i doners, Italia no rep totes les terres qe li havien promes i la poblacio decebuda per el govern dona suports als extremistes am el partit comunista i el fasci italianai di comba Himento (benito mussolini). a partir de 1919 hi ha una crisi economica, aixo provoca una tensio social , els pagesos ocupen finques, i els obrers ocupen fabriques, de les clases benestants donen suport al feixisme. LES CARACTERISTIQUES DEL FEIXISME: 1. ideologia antidemocratica, qe no hi havia lllibertat individual i tenia mol poder destat, al lider de totalitari (DUCE), al partit unic, i no hi havien eleccions lliures. 2. intervencio de lestat en leconomia: tmb donava suport a l'empresa privada. 3. control pobblacio: per mktja de control d'educacio i la represio ( reprimir gen qe va en contra). 4. nacionalisme ferotge: expansionalisme (sentir-se patriotic, ser raça, superior.).5. anticomunisme: mol violent. 6. culte a la violencia i al militarisme: hi ha una eliminacio o de l'enemic, i els meteixos obrers van crear himnes, uniformes (la camisa negra), simbols, banderes. MUSSOLINI AL PODER: el feixisme va obtenir fracas al 1919 ( pqe van tornar a haver eleccions) i van fracassar al 1921 am 35 escons. El feixisme fa servir força per obtenir poder a la concentracio massiva de camises negres (feixistes). La marxa sobre roma ocupen edificis publics i dona un ultimatum al govern, i envictor manuel se li concedeix el poder. A poc a poc, Mussolini i els fasci van anar aconseguint el control de l'estat, i van posar fi al regim parlamentari, van resoldre els partits politics i els sindicats, van controlar severament els mitjans de comunicacio, van suprimir les llibertats individuals i tenien mes control en leconomia am lobjectiu daconseguir lautosufuciencia, am linten daconseguir l'autobastament de cereals i lenergia hidrolelectica.COM ERA L'ALEMNYA NAZI? ALEMANYA EN LA POSTGUERRA: despres dels tractats de pau de I.G.M alemnya, en un profund sentimen d'humiliacio, i la caotica situacio economica, despres de la guerra va provocar greus revoltes socials, latur va creixer, i les clases mitjanes van empobrir el sentiment de revenga. CARACTERISTIQUES DEL NAZISME: el moviment nacionalista tenia unes caracteristiques mol semblants a les del feisime, era un moviment ultranacionalista, regim totalitari, antidemocratic, i violen i s'afegeix un altre el racisme, odi cap als jueus, es va crear el pangermanisme qe consistia en unir tots els territoris de parla alemany en un sol estat. L'ASCENSIO DEL NAZISME AL PODER: el partit obrer nacionalista alemnya (NSDAP), fundat per Hitler al 1918, al 1923 Pusch de Munic fa un intent de cop destat i va fracassar i va dur molta gen a la presso un dells Hitler, despres el CRAC 1929 hi ha un augment de suport nazi, qe promet reprimir el comunisme i retornar la bona situacio econoomica, rep suport de les classes mitjanes i de la burgesia financiera. Al 1933 el president de Hidenburg, ofereix concelleria a Hitleri posa en practica la obra de hitler(III Reich), aboleix el sistema parlamentari, i imposa el regim totalitaria am violencia i va crear un organisme com Guestapo, i daltra banda hi ha percussio contra els jueus qe es basa en la discriminacio legal i la confiscacio de bens. EL REARMAMENT I L'ESPANSIONISME ALEMANY: 1. el rearmament. 2. al 1935 alemnay i italia va formar un front per mitja de la signatura de l'anomenat eix berlin-Roma, qe despres va qedar reforsat per antikomintern entre JApo i alemanya. 3.es van llençar annexions territorials , aixo va porbocar una anexio a austria (març 1938), tmb una anexio dels sudets (txecoslovaquia octubre 1938), i el desmembrament txecos 8març 1939). Alhora italia va envair Abissínia 1935 i el japo va apropiar Manxúria 1933, a la xina.

COM VA COMENÇAR LA SEGONA GUERRA MUNDIAL? LES CAUSES DEL CONFLICTE: hitler tenia agressivitat i expansionisme quan va arribar al poder, tmb tenien la intencio d'ocupar polonia i fan un pacte am URSS anomenat pactegermanosovietic, i al 1/9/1939 alemanya invaeix la xona del Danzig, Polonia, i com a resposta el regne unit i frança declaren la guerra, i aixi es ban formar dos bandol: les potencies de l'eix 8alemnaya, italia, japo), els aliats (regne Unit, frança i altres), i x ultim la invasio total de polonia. L'OFENSIVA ALEMANYA(1940-1942): el front occidental a l'abril de 1940 Hitler envaeix Noruega i Dinamarca, al maig fa un intent per arribar a frança a partir de belgica i holanda, hi ha un us massiu de carros blindats i avions, al juny 1940 frança es rendeix i es divideix en 2 zones, la zona alemanya i la zoña del regim vichy (colaboracionuista), i x ultim lunic enenmic, a gran bretanya Hitler intenta envair l'illa i gran bretanya aguanta, pero italia i alemanya despres de que hitler ocupes els Balcans ataca a l'imperi colonial de bran bretanya a l'africa i no ho aconsegueix. 2. el front oriental, al juny 1941 hitler ataca la urss i trenca el pacte i ocupa part de la urss i a lhivern para les tropes nazis. 3. nou odre, els nazis controlen europa occidental i orintal hi es forma una violenta repressio politica i racial en els camps de concentracio i despres d'extermini. QUIN VA SER EL DESENLLAÇ DE LA GUERRA? LA REACCIO DELS ALIATS (1942-1945): al 7/12/1941 Japo i alemanya ataca a la base de Pearl Harbar i la ee.uu entra a la guerra. Al 1942, la EE.UU frenen els japonesos al pacific a BAt (midway) i perd alemanya al nord d'africa , a la batalla de el-Alamein. Al 1943 els aliats invaeixen italia i perd alemanya a Stalingrad (russia). Al 1944 la URSS, entra en territori alemany i hi ha un desnbarcament de ormandia, els aliats de la EE.UU i GB recuperen frança. Al 1945 reben atacs de la URSS i angloamericans, daqui Hitler es suicida i hi ha una rendicio d'alemanya (maig). I al pacific la EE:UU van llençar bombes atomiques a Hiroshima i a Nagasaki i es va portar a terme la rendicio de japo al setembre 1945 i aqui es la fi de la II.uerra mundil. LES CONSEQUENCIES DEL CONFLICTE: les perdues humanes i materials, van morir mes de 55 milions de poersones la meitat eren civils, el spaisos am mes perdues son la URSS mes de 8 milions de ersones i polonia mes de 6 milions de persones. A les consequencies economiques per el paisos derrotats els camps van quedar destrosaats, hi havien infraestrucrures i textil industrial destruits.I el paisos vençedors son, gran bretnya am una economia desarticulada i la EE.UU am australia i canada, qe van ser beneficiats economicament, van tenir renda anual nord-americana es va duplicar, i la EE.UU es consolida coma centre mundial. Els canvis territorialsson, la URSS, qe incorpora territoris a l'est de polonia, als paisos baltics, i una part de finlandia i romania, tmb polonia qe vols compensar Pomerània, Sil`sia i Prussia, tmb els balcans qe volen unificar am Iugoslavia qe obte Ístria (italia), tmb alemanya qe es divideix en parts, frança, gran bretanya, URSS, i la EE.UU, tmb Japo qe perd colonies del pacific i xina tot aixo ocupat per EE.UU. i x ultim hi ha el retorn dels figits i deportats nazis a Alemanya. Les consequencies politiques, hi ha una desnazificacio d'europa, organitzacio feta per primera vegada a la historia, am un tribunal x jutjar croims de pau i contra la humanitat, i aqui es crea el judici de Nuremberg. COM ES VA ORGANITZAR LA PAU? LES CONFERENCIES INTERNACIONALS: Van signar la carta atlantica al 1941 el president dels EUA, roosvelt i Churchill (1er ministre), van establir la devolucio de la subirania de totes les nacions agredides per leix, i am els plans dajut economic intern. La conferencia de Jalta 1945, Roosvelt i Churchill i Stalin arriben a un acord i elaboren la carta de les nacions unides i s'aprova la conferencia de St. Francisco. La conferencia de POTSDAM (juliol 1945) un cop derrotada alemannya es fa el repartiment d'alemanya en zones, EE.UU, la URSS, gran bretanya i França. I prenen mesures x evitar qe aquest pais anomenat PAU MUNDIAL.

Entradas relacionadas: