Historia 1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,86 KB

REVOLUCIÒ FRANCESA:situuaciò politica a la frança d 1788: "Antic regim"=monarquia absoluta, rei Luis XVI i societat estamental. Però les idees il·lustrades i la seva aplicació exitosa a Nord-Amèrica qüestionen moltes coses...
La situació econòmica és molt dolenta x les males colliters..encariment dels preus...fam...descotent, aldarulls.A més, el rei està endeutat per les despeses d la querra d´Independència nord-americana. Necker aconsella al rei q obligui a pagar impostos a la noblesa i al cleragat, però això només es pot aprovar a través dels Estats Generals. Els nobles, q es neguen a renunciar als seus privilegis, ofereixen al rei la possibilitat d´un nou préstec, però això no és la solució. El rei ho rebutja i convoca els Estats Generals per maig d 1789.
1.ETAPA MODERADA:1789-1792. juliol 1789, els representants del 3ºEstat abandonen la reunió dels Estats Generals en desacord pel seu sistema d votació, i es traslladen a París, a l´edifici del "Joc d la Pilota" on juren no disoldre´s fins aprovar una Constitució x a Françá. S´uneixen a ells part dels representants del clergat i la noblesa i tots es constitueixen en Assemblea Nacional Sobirana (constituent).
Davant el peill absolutista, reacció popular, 14 d juliol 1789 el poble d París assalta la Bastilla (presó reial), alliberant als presos i apoderant-se d´armes. L´Assemblea decideix protegir-se creant la Guàrdia Nacional (milícia popular).Simultàniament, revoltes pageses "Gran Por". Molts nobles abandonen Françá, són els emigrats.
Agost 1789, l´Assemblea aprova:1.l´abolició del Règim feudal i dels privilegis d la noblesa(fi d la societat Estamental).2.la Declaració dels Drets d l´Home i del Ciutadà ( llibertat, igualtat, propietat privada i resistència a l´opressió).Però el rei es nega a signar-les.
Octubre 1789, Marxa d les dones:a Versalles(x aliments i armes). El rei té por i signa totes les disposicionsaprovades x l´Assemblea. Nacionalització dels bens d l´Església, d la Corona i dels "emigrats" x acabar amb la crisi financera. El rei és obligat a traslladar-se a París (palau d les Tulleries).
Juliol 1790, Constitució Civil del Clergat:els clergues passen a ser funcionaris. Supressió d convents i ordes religiosos. Elegibilitat d sacerdots i bisbes. Rebutjada x bona part del Clergat i condemnada x Papa. Conflicte Església-Estat.
Juny 1791, el rei intenta fugir:detingut a Varennes( desprestigi d la monarquia).
Setembre 1791,sáprova definitivament 1º Constitució d França:(monarquia parlamentaria, divisió d poders, executiu x al rei, legislatiu x a l´Assemblea Legislativa, elegida x sufragi censatari), abolició d la tortura,... complau a la burgesia.Eleccions x sufraggi censatari...Assemblea Legislativa. Grups polítics:Dreta (conservadors, monàrquics), Centre (girondins),Esquerra(jacobins o muntanyesos).Però,perill contrarrevolucionari intern i estern (emigrats...inciten als reis absoluts estrangers contra la França revolucionària). Des d´abril 1792, GUERRA contra la coalició internacional (Áustria, Prússia..). Mobilització General d la Guàrdia Nacional.. els del sud canten la "Marsellesa"
Juliol 1792,Manifest del duc d Brunswick:radicalització d les masses (sans-culottes).
10 d´agost 1792:el poble assalta el palau reial (Les Tulleries). Destitució d Lluís XVI i abolició d la monarquia. Proclamació d la República.
Setembre 1792, victòria francesa a Valmy:dissolució d l´Assemblea i convocatòria d´eleccions x sufragi universal masculí.2.ETAPA RADICAL (1794-1804):Nova assemblea: La Convenció. Al principi, control girondí (Convenció Girondina 92-93)
Implantació d´un nou calendari. El rei,acusat d traïdor, és executat a la guillotina el gener d 1793.
Però la guerra obliga a impopulars lleves massives (aisecament pagès a La Vendéé). A +, famperill contrarrevolucionari,.. gran pressió popular .. els jacobins (Robespierre,Danton,Marat), recolzats pel poble, agafen el poder (juny 1793)..Convenció Jacobina 1793-94.
S´aprova una nova Constitució 1793, democràcia social, però Robespierre instaura una dictadura revolucionària a travès del Comitè d Salvaciò Pública. Es coneix com
El Terror oct.1793-jul.94.dura repressió contra els sospitosos d contrarrevolucionaris (nobles, eclesiàstics,firondins i alguns jacobins moderats com Danton). Campanya d descristianització..Notre Dame és consagrat com a Temple d la Raó.
Perill x a la burgesia moderada, q actuarà..cop d´Estat del 9 d Thermidor 27 jul.1794: Robespierre iels seus ( Saint Just) són guillotinats.
3.SEGONA ETAPA MODERADA 1794-1804:Convenció Thermidoriana 1794-95. Control dels girondins i moderats. Dura repressió dels motins d la fam (aixecaments dels sans-culottes). Exwcucions massives d jacobins. Nova Contitució d l´any III, 1795m q deixa el poder executiu en 1 Directori i el legislatiu en 2 cambres elegides x sufragi censatari (Consell dels ancians i consell dels cinc-cents).Eleccions el 1795.
-El Directori 1795-1799: Govern d 5 menbres. Control absolut d la burgesia conservadora, q aconsegueix els seus objectius socioeconòmics. S´ha d´enfrontar als contrarrevolucionaris i als revolucinaris radicals (maig 1797, Conspiració dels Iguals,Baboeuf). Guerres externes. Victòries militars franceses contra les diferents coalicionsestrangeres. Destaca 1 jove general: Napoleó Bonaparte, q el 18 d Brumari (9 novembre d 1799) dona un cop d´estat i es fa amb el poder constituint:
-
El Consolat 1799-1804: Govern d 3 cónsols. Napoleó Bon., primer cònsol. Consolida les reformes moderades d la Revolució i reforma l´administració (Codi civil, reorganització administrativa, educació pública obligatòria,..) A l´exterior, grans victòries militars franceses. El 1804, Bonaparte es fa coronar emperador d França.
CONSEQÜÈNCIES D LA REVOLUCIÓ FRANCESA:
1.Desaparició d l´Antic Régim
2.Supressió del Règim Feudal.
3.Apareix el concepte d ciutadà com a pers.amb drets i obligacions.
4.Igualtat jurídica d tots.
5.Separació Església-Estat.
6.Aplicació x 1º vegada a Europa dels conceptes il·lustrats d constitució, divisió d poders, monarquia constitucional, república, sufragi censatari, sufragi universal, i els 3 q formen el lema revolucionari: llibertat, igualtat, fraternitat.
7.Implantació d´un Codi Civil.
8.Implantació d´un Sistema Educatiu Públic.
9.Aparició del Liberalisme.
10.Triomf d la Burgesia.

Entradas relacionadas: