Historia 1-2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,66 KB

Economia:era basicament rural(agricola), era poc rentable, x culpa de la noblesa i l'esglesia. la major part de la producció, anava destinada al autoconsum, degut aixo, i a la manca de transports habia poc intercanvi comercial, tambe habia activitats artesanals i industrials, fortament estimulades pel comers ultramarí. Propietat de la terra:font de riquesa mes important (terra). es podia disposar lliurament dakestes terras i es podian posar a la venda, si es consideraba oportú.Altres estaban vinculades a un titul noviliari, a l'esglesia, a un municipi o la corona. propietat vinculada: podia treure benefici, i exercir jurisdicció, pro no podia vendre.Senyoria territorial:Conjunt de terres en mans d'un senyor.Reserva senyorial: terres mes productives, k el senyor explotaba directament. alla es trobaba: forns, forja, molí,estabilies, etc..Parceles:divisions del territori d'una senyoria. Cedia akestas parcelas o masos a homes k treballaben la terra en usdefruit. Drets senyorials: conjunt de beneficis i de rendas, provenian de la explotacio economica de les seves propietats.Propietats alodials: akest territori es el k coneixem con a senyoria jurisdiccional, donava el dret a exercir sobre la zona atribucions de caracter public. Delme: obligacio de dona la desena part de las collitas a l'esglesia.Estancament agricola: basicament es conreavan cereals. no habia especialitzacio, i el comers era escas, els excedents anavan destinats al comers.guaret: una part de la terra no es conreava(consum propi) terres comunals(beneficiava tota la comunitat camperola)Producció Ramadera: era insuficient, les collites marcavan el nivell de la economia, la qual d'una manera periodica era castigada per crisis de subsitencia: periodes de especial carencia o encariment dels productes basics. aixo comportaba augment de la mortalitat.

Entradas relacionadas: