Hist tema 7

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,04 KB

Primera guerra carlina 1833-1839 Carlins: Eren partidaris del rei Carles Maria Isidre també estaven a favor de l’Antic Regim. Defensaven l’absolutisme i l’Església Catòlica i de la Monarquia Absolutista. Tenien el suport de la nobles rural, el clergat, els camperols i els pagesos Isabelins: Eren partidaris de Isabel II i també estaven a favor de la dinastia borbònica. Defensaven les idees de Ferran VII i tenien el suport de la alta nobles la burgesia liberal els funcionaris, ciutadans i part de l’exèrcit. Guerra: L’inici de la guerra va ser causat per la defensa dels 2 bàndols, va explotar militarment, en èpoques de crisi. Procés de guerra -1er Aixecament: Els carlins a Prats de Lluçanès, van durar 2 anys les revoltes. Ramon Cabrera era el general Carlí i dirigia a 15.000h. Utilitzaven tècniques de guerra com: guerrilla, enfrontament contra l’exercit liberal... -1838: Les tropes liberals comença’n a recuperar terres. L’exèrcit liberal era comandat sota les ordres de Espartero i controlaven tot l’Estat menys (Cat, Pais Basc i Navarra) .Furs: conjunt de normes i lleis antigues, que exposen un seguit de privilegis per a Catalunya i Pais Basc Conveni de Bergara: 1839 el Pais Basc i Navarra mantenen els furs i ofereixen la possibilitat d’integrar-se al exercit liberal a qualsevol guerriller. ESTATUT 1834: Carta atorgada a una participació del poble. -Context: Monarquia absoluta, heredada de Ferran VII i la primera guerra Carlina -Que remodelava: Convocava les corts, donava amplis poders als res i tenien un sufragi molt restringit censatari que arribava al 1% de la població -Suport: Dels progressistes, del govern i de l’església. -Canvis: mes llibertats un sufragi mes ampli i la desamortització de l’església de Mendizabal

Reformes progressistes: Ÿ Desmantellar les institucions de l’Antic Regim, volien implantar un regim liberal,constitucional i amb una monarquia parlamentaria Ÿ Concepció jurídica del dret de propietat Ÿ Reformes agràries: -Dissolució del regim senyorial -Desvinculació -Desamortització -Mesures legislatives Milícia Nacional: Formada per grups de ciutadans al 1808, el seu objectiu era lluitar a favor del liberalisme i defensar les constitucions. Juntes: estaven formades per estats civils espontanis que surgien de la crisi. El problema era que el poder constituent no responia aldesitjos de la burgesia. Té una importància vitalícia gracies als canvis de govern Constitució 1869: Dona una amplia declaració de drets, el poder judicial es independent, el poder reial te una limitació, hi ha un sufragi universal i una sobirania nacional. Bienni Progressista 1854-1856 -Desamortització de Madoz: es privatitzen els bens del poble i part de les esglésies -Llei de Ferrocarrils: crear una xarxa de comunicacions -Pronunciament militar progressista: demanen una constitució progressista una ampliació del sufragi i una aplicació de les lleis Primera Republica 1873-1874 -Reformes socials i politiques:Abolicio de les quintes, abolicio de l’esclavitud a cuba, prpclamacio de l’estat laic i proclamen la republica federal. Tenen el suport de les clases mitjanes, les clases burgeses, les classes populars i els ciutadans 3a Guerra Carlina 1873-1876 Hi ha un moviment obrer molt reivindicatiu que demana: -Un agument del sou - Reduccio de l’horari laboral. Aixo comporta problemes: 1874 pronunciament militar per Martinez Campos, proclama rei d’Espanya a Alfons XII

Entradas relacionadas: