Hidrats de carboni

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,06 KB

 
Els elements químics que componen la matèria viva s'anomenen bioelements.El carboni ocupa una posició clau en la química de la vida, ja que té una gran capacitat per combinar-se amb altres elements, incloent-hi altres àtoms de carboni, i formar llargues cadenes. Aquestes propietats li confereixen una extraordinària aptitud per formar molècules complexes, imprescindibles per a la vida.C-H-N-OEl carboni ocupa una posició clau en la química de la vida, ja que té una gran capacitat per combinar-se amb altres elements, incloent-hi altres àtoms de carboni, i formar llargues cadenes. Aquestes propietats li confereixen una extraordinària aptitud per formar molècules complexes, imprescindibles per a la vida.

Biomolècules orgàniques, que contenen carboni i es localitzen exclusivament en la matèria viva


Biomolècules inorgàniques, que no contenen carboni i també es localitzen en la matèria inerta

Els glúcids o hidrats de carboni, anomenats tambésucres, Són la principal font d'energia dels éssers vius. Els lípids, anomenats també greixos
. La seva funció és estructural i de reserva energètica. L'oli és un lípid.Les proteïnes són formades per la uníó de molècules més senzilles anomenades aminoàcids
 Les proteïnes afavoreixen les reaccions químiques que s'esdevenen en els éssers vius i tenen una funció estructural.Elsàcids nucleicstambé són formats per la uníó d'unes molècules més senzilles, elsnucleòtids 
Els àcids nucleics emmagatzemen i transmeten la informació genètica i constitueixen el material hereditari dels organismes.Les principals biomolècules inorgàniques són l'aigua i les sals minerals. L'aigua representa entre el 50 % i el 90 % del pes en la major part dels organismes. A més de ser un component estructural, possibilita la circulació de les substàncies a l'interior dels organismesLes sals minerals representen menys de l'1 % dels éssers vius, però són imprescindibles per al seu funcionament. 
Tots els éssers vius són formats per una o moltes cèl·lules, on es desenvolupen totes les funcions vitals (nutrició, relació i reproducció). La cèl·lula és, per tant, la unitat estructural i funcional dels éssers vius. organismes formats 
per una sola cèl·lula s'anomenenunicel·lulars
. En són exemples elsbacteriso moltes algues.

Els organismes formats per més d'una cèl·lula s'anomenen pluricel·lulars.
En són exemples les plantes, els insectes o
els mamífers. es poden distingir dues parts: lamembrana cel·lular, que embolcalla la cèl·lula, i elprotoplasma, que és la part interior de la cèl·lula.Les cèl·lules eucarioteses caracteritzen per contenir el material hereditari dins d'una estructura especial anomenadanucli, separat de la resta del protoplasma per la membrana nuclear.Lescèl·lules procariotesno posseeixen nucli i el seu material hereditari no està envoltat per cap membrana. Les cèl·lules procariotes tenen una estructura molt més senzilla que les eucariotesLa membrana cel·lularoplasmàtica separa la cèl·lula de l'exterior i regula l'entrada i la sortida de materials.Elcitoplasma és la part interna de la cèl·lula i és format per un medi fluid on hi ha immersos el nucli i els orgànuls cel·lulars Elnucli conté el material hereditari i és l'encarregat de dirigir tota l'activitat cel·lular.Elreticle endoplasmàtic és un conjunt de sacs i tubs membranosos distribuïts per tot el citoplasma. S'hi fabriquen els lípids.Elsribosomessón les estructures on es fabriquen les proteïnes.
.Els mitocondrissón els orgànuls cel·lulars responsables de la producció d'energia.Elslisosomessón vesícules esfèriques on es guarden els enzims encarregats de trencar l'aliment i transformar-lo en components més senzills.L'aparell de Golgi és un conjunt de sacs aplanats on les mol·lècules s'empaqueten en vesícules per tal de ser distribuïdes.Elsvacúolssón vesícules on s'emmagatzemen les substàncies de reserva i de rebuig.Els cloroplasts, específics de plantes i algues, transformen l'energia solar en energia química mitjançant el procés de la fotosíntesi. En aquest procés l'aigua i el diòxid de carboni es combinen per formar sucres i s'allibera oxigen.aparet cel·lular, específica també de les plantes, dóna rigidesa a la cèl·lula.

Tots els protozous, les algues, els fongs, les plantes i els animals són formats per cèl·lules eucariotes


Entradas relacionadas: