Hhh

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,07 KB

 
Greziako iri statuek egitur rregularrk izn zutn. Romak plano mota 1 zabldu zuen mperio osoan, ardatz 2tan oinarri artuta antolatutakoak:1a ipar-ego norabidekoa,T bstea,ekialde-mendebalde norabidekoa.Arresi handiek babesten zituzten.Europn beera etorri zn Erromatarrn Inperioarn krisiarekn, k.o. III. mend.
1/2 aroan,Europako iriak eltzeko leku zailetan eraiki zirn,erreinuen arteko borrokk zirela T.
Hiri musulmanek egitura bereizia zeukatn,kale stuak laberinto itxura zutenk.Hiri kristauak txikiak zirn,merkatariak T eskulangileak bizi zirn hiriotan.1/2an, katedrala T merkatua zeudn. XV T XVIII.mend. artean,Europan indarrean zeudn iri T irigintzarn gaineko ideiak berritu egn zitztn mugimendu intelektual 1zuek. XV T XVI.mendeetn, pztu egn zirn iriarn eredu klasikoak simetria,proportzio,ordena,perspektiba arauetn oinarrituta.Barrokoak Errenazimenduko idealak gauzatzea ekarri zuen.XVIII.mend.an, Ilustrazioak T errege ilustratuek iriak ederrago T osasungarriago biurtu zitztn,zubiak,iturri monumntalak eginz. XIX T XX.mend.tn mendebldeko erri guztietara zabaldu zn industri iraultzk T garraioen garapenk.Industriak irietn jarri zirn T biztnl masa andiak erakarriz.Iriak asko azi zirn dnbora gutxian T arresietatik knpo zabaltzn asi zirn.Langileek periferian geratu bar zutn.

Entradas relacionadas: