Hezkuntza informala

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 6,64 KB

 

Eskolak, Familiak , lagunek, eta testuinguru hurbilak osatutako harremanengandik Jasotako ezagutzek eratzen duten ikasketa prozesu etengabea da, non errespetua Eta komunikazioa sustatuz, baloreak, ohiturak eta kultura bereganatzen diren.

Hezkuntza formala, eskola batean ematen den hezkuntza mota da, Juridikoa dena. Honen helburu nagusia titulazio bat eskuratzea da.
Hezkuntza Ez-formala, berriz, formala baino malguagoa, praktikoagoa eta dinamikoagoa Da, eta marko instituzionaletik at ematen da. Klase partikularrak edo dantza Ikastaroak, esaterako, hezkuntza ez-formalaren adibide dira. Azkenik, hezkuntza Informala egunero-egunero lagunartean edo familia jasotzen dugun hezkuntza Mota da, ustekabean ematen dena. Ondorioz, Hezkuntza eremuak elkar eragiten dute Gizabanakoaren bizitzan ematen den hezkuntza prozesuan.

Hezkuntza Ez da askea beste eraginen menpe dago:


DIMENTSIO SOZIALA


Hezkuntza soziala berreskuratu egin da, eskolak eta Irakasleak gizartean duten paper soziala berriztzaileari esker.

Hezkuntza integrazio Sozialeko jardueratzat hartzen da, non irakasleek ikasleak gizartearen barruan Moldatzen jakira  prestatzen dituzten.

Beraz, gizartearen papera Banakoen heziketan eragina duela diogu. Ez du giza hezkuntzaren errealitatea Ezagutzearekin balio, baizik eta pertsonen jarreren bitartez aldatzearekin.Ordezkari Nabarmenduenak germaniarra den tradizio bati heltzen dio: Pestalozzi, Kerchensteiner, Natorp eta Nohl izan dira. Hauek heziketak duen perspektiba Soziala eraiki nahi dute.  

DIMENTSIO POLITIKOA:


Modu orokorrean,  dimentsio politikoa, hezkuntza bizitza publikoarekin lotzen du.Eskolatze masiboak Europako eta Ameriketako estatuei lotuta dago, izan ere, estatutik  hezkuntza planifikatzen eta kontrolatzen Dute.Eskoletan Ematen diren adimenak ez dira neutralak, eskolak eta estatuak ez dira Jendartean dagoen presioarekiko inmuneak.

DIMENTSIO EKONOMIKOA


60ko hamarkadan garrantzi handia ematen zitzaion Hezkuntzari. Garaiko ideologiaren ustez, heziketa jasotzen duen pertsona hobeto Produzituko zuen. Hau dela eta hezkuntzarako aurrekontuak handitu zituzten. Geroago 70eko hamarkadan egoera aldatu zen. Hezkuntzari ez zitzaion hainbeste Garrantzia ematen eta horregatik ikasteko baliabideak murriztu ziren.Zeinbait teknika edo Teknologia berri erabiltzen hasi zirenean hezkuntzaren garrantziaz kontutratu Ziren. Hauen ustez lanek etengabeko ikasketa prozesua Eskatzen zuten, informatika adibidez. Hau dela eta hezkuntza mailaren Ezberdintasunak orekatu behar ziren. Ekonomiak ikaslearen hezkuntzan ondorioak Ditu. Hezkuntza pertsona guztientzat zenbat eta berdinagoa izan, orduan eta Ezberdintasun sozial gutxiago egongo dira. Aukera berdintasun honetarako Gobernuek politika konpentsatzaileak ezartzea garrantzitsua da, kaltetueei Langunduz. Heziketan inbertitzea gizarte baten etorkizunean inbertitzea da, Giza kapitalaren teorian baieztapen hauek babesten ditu.

DIMENTSIO MORALA:


Pertsonak, modu autonomoan eta arduratsuan, arazoei aurre egiteko Gaitzean datza. Teoria moralak autonomia eta heteronomia kontzeptuetan dute Ardatza.Moralitatea ez da arauak bermatuz bakarrik ikasten, eraikuntza Pertsonaleko prozesua da ere.Baloreak hierkakizatzen ditugu, gogoaren arabera.Heteronomia morala (Durkheim): besteen arauak barneratzea. Arau sozialen behaketa, imitazio eta barneratze Prozesu bat bezala deskribatu. Talde sozialetan integratzeko eta indarrean Dagoen moralaren ikuspuntutik jokaera arautzeko entrenamendu egokitzailea da.PIAGET: Haurren zentzu morala aztertu.Moralitatea ez da arau sozialak barneratuz Bakarrik ikasten, eraikuntza pertsonaleko prozesu ebolutibo baten emaitza ere Bada.KOHLBERG: Moralitatearen egiturarik funtsezkoen ardatza justiziaren Printzipioa da. Justizia kontzeptua eta interakzioa batera doaz. HABERMAS: Printzipio moralarentzako Unibertsaltasun maila handiagoa defendatu. Printzipio morala historiako kultur Guztientzat baliagarria.Gizabanakoak ikasi egin beharko du bere ekintzen Moralitatea epaitzen. Gaur egun, gizakia, balorea haren errealitate Materialarekin identifikatzera iritsi da.APPLE ETA HABERMAS: Hiztunen Komunitatean balore objetibo eta subjetiboak elkartzen dira. Balore berriak Eztabaidatu, adostu...

EDUCATIO:

EDUCARE

Subjektuaren kanpotik garatzen den prozesuari Erreferitzen zaio.Irakaslea elikatzailea.Hezigaia (tabula rasa) edukiz Bete/hornitu. Informazio asko edukitzea, datuak, informazio pasiboa, memoriaz, Ez gaitasun, ez jakiterik, entzun eta ikasi.

EDUCERE

Subjektua prozesuaren parte aktiboa bilatzen da.Irakaslea: Estimuluak sortzen ditu.Hezigaia ikaskuntza prozesuaren subjektu aktiboez Ulertzen du, aurretik badauzkan gaitasunetatik abiatuz ikasi.Gu protagonistak, Galderak egin pentsarazteko, konplexuagoa, hainbat faktore kontuan hartu.Gaur Egungo gure helburua: OSAGARRITASUNA
Eredu Eklektikoa: Bi ereduen elementuak batze ditu. Ikaskuntza autonomoa Bultzatzea ikasleen ahalmenetatik abiatuz.Bi eredu kontzeptualak kontuan Hartzea :
Eredu zuzentzailea edo esku-hartzearen Aldekoa (educare)
:  autoritatea, Diziplina, instrukzioa…
Eredu ez Zuzentzailea  edo garapen eredua (educere)
: askatasuna, autonomia…

HEZKUNTZA

Beste esparruetara zabaldu ahal da. Teorikoa.Gizakiari esleitutako fenomeno Sozial eta kultural moduan. Praktika, moduan ulertuta  (ekintza edo jarduera).
PEDAGOGIAà Praktikoa.Hezkuntzaren azterketa objektutzat duen diziplina zientifiko Moduan.Hezkuntzari buruzko hausnarketa teorikoa da.
PEDAGOGIA (Umea gidatzea= Paidagogia)
à Grezia klasikoan pedagogoa esklaboa zen, ardura nagusi Jabearen semeak hezkuntza- guneetara (antzerkia, palestra…) eramatea zen..

Entradas relacionadas: