Hezkuntza informala

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en vasco con un tamaño de 12,02 KB

 
Hezkuntza-
Administrazioak eskola inklusiboa garatzeko bermatzen duen araudia ezarri behar du:-Jarduteko Politikak, lehentasunezko ildoak, programak eta balianideen eta laguntzen arautegia. -Aniztasunari erantzuteko hezkuntza inklusiboaren eredutik neurriak ezarri: → malgutasunezko neurri guztiak bultzatu eta eskolen antolakuntzaren eraldaketa → Inplikatutako hezkuntza.Komunitate guztien parte-hartzea.
Curriculum zehaztapen mailak:

1. Maila:

aginduzko curriculum diseinua+hezkuntza-administriozko aginduak (MAE eta Autonomia Erkidegoak), 2.Maila

Ikastetxearen heziketa.Proiektua+ikastetxearen curriculum proiektua (ikastetxearen gaitasuna)

3.Maila:

Ikasgelen programazioak (irakasleen gaitasuna). Inklusio praktikak zehazten dira. Eskola inklusioaren Esparruan Aniztasunari erantzuteko plan estrategikoa (2012-2016): eskola inklusiboaren xede nagusia ikasle guztiak ahalik eta gehien haien gaitasunak garatzea da.

Lehentasunak

: beharretara egokitzea eskola-esparru arruntetik, profesionalen eta familiaren inplikazioa, baztertuak izateko arrisku handiena duten kolektiboaei begirada berezia./ Gure sistemaren indarguneak eta ahulezia egoerak aztertzea, inklusioa errazten eta oztopatzen duten jarduerak identifikatuz.  Hezkuntza-sistemaren hezkidetza etagenero indarkeriaren gida plana
:

Helburua:

transformazio-prozesua sustatzea, eskola historiko eredutik hezkidetzan oinarritutako eskolaren eredua aurrera egiteko, genero indarkeraiari aurre egiteko lagundu.

Ikastetxeak

: ekimen orokorra eta estrategiakoa egiten da, genero-indarkeriarekin loturiko hezkidetza, berdintasuna eta prebentzioa lantzeko. Adimen handiko ikasleen hezkuntza jarduera plana (2012): Nortzuk dira gaitasun handiko haurrak? Bataz besteko adimen maila baino altuagoa izan ohi dute, sormen maila garatua, errendimendu akademiko ona edo txarra…

Esku hartze esparrua:

esku-hartze eta identifikazioa goiztiarra, eredu kolaboratiboa ezartzea, ikasleen beharretara egokitzea, malgutasuna eskolan, trantsitoei arreta jartzea… Ikasle etorkinentzako hezkuntza harretarako Programa (2012-2015):

Helburuak:

hezkuntza-kultura, -politika eta -jardueretan kulturarteko ikuspegia txertatzea; Bat datozen antolamendu-ekimen berritzaileen bidez eta irakasleak prestatu eta aholkatzeko prozesuen bidez; Araudia, programak eta ekintza-jarduerak eguneratu eta moldatzea, ikasle guztiak modu inklusiboan eskolatu ahal izateko irizpideei men eginez; baliabide berezien eginkortasuna eta koordinazioa bultzatzea, aniztasun handiko egoeretan lan egiteko erronkaren aurrean ikastetxearen planteamenduak hobetzeko. Beharrizan bereziak dituzten haurren arreta integraturako prozesua (BBHAIP) 2013ko GIDA: Haurraren garapen normalean eragin dezaketen arrisku biologiko, psikolo garaiz detenktazea. Garapeneko alerta zeinuak edo asaldurak garaiz detektatzea. Haurren Konpetentzia ahalik eta gehienak lortzeko banakako neurri terapeutikoak ezartzea, garapen pertsonaleko maila gorena eta hezkuntzan eta gizartean ahalik eta gehien txertatzea lortzea. Haurraren eta haren familiaren bizi-kalitatea hobetzea. Jarduera horiek kalitate-irizpideekin egin daitezen bermatzea, eraginkortasunari, onurari eta pertsonen gogobetetzeari dagokionez. Huaurraren garapenean jarraipenerako protokoloa:
Arreta goiztiarra hezkuntzaren baitan:

Zer da?

HHko etapan behaketa-prozesu sistematikoa ezartzea proposatzen da. Eta honekin batera garapenaren gorabeherak detektatzeko asmoz eta horiek hezkuntza.Laguntzarako premia espezifikoak eragin ditzaketen heinean. Protokoloaren lehenengo fasea 2015-2016 ikasturterako, 2 eta 3 urteko gelatik abiarazita 2016-2017an 4 eta 5 urteko haurren geletara zabaldu. Lehenengo fasea “garapen ohiko zaintza” deritzo, honetan HGBE erabiliko dira. Bigarren fasea “detektazio espezifikoa”. 118/1998 DEKRETUA ekainaren 23koa, “hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duena.” Xedea da ikasleen hazkuntza-premia bereziei eskolaren eremian eranztuna ematea. EAEko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan. HPBen kontzpetua ezartzen du (...).Jarduteko protokoloa ezartzen du: hpb-ei ebaluzio psikopedagogikoa (Talde multiprofesionalak). Curriculum egokitzapenak: definitu, arautu elaborazio-prozedura. AGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, “Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, beharrizan bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko irizpideak ezartzeko, eta ikasle horiek behar dituzten baliabideak hezkuntza-sistemako maila guztietara helarazteko.” Hpb-ei erantzuteko baliabideen hormidura ezartzen da. PTren funtzioak ezartzen ditu(hpb-ak dituzten ikasleekin esku-hartzea, banakako eso taldeko gela arruntetan edo laguntza-gelan, tutorearekin kolaborazioa bai metodologia, kontsultore, tutore bai familiekin harremanetan. 40/2009 DEKRETUA, otsailaren 17koa, “Berritzeguneen egitura, antolaketa eta funtzionamendua arautzekoa.” Hezkuntza Sailburuordearen Aginduak, Derrigorrezkoa Hezkuntzako eta Derrigorrezko Hezkuntzaren Ondoko Curriculum Egokitzapen eta Salbuespenei buruzkoak, Eusko Jaurlaritza, 2012 237/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa, “Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa” Hezkuntza inklusiboak aniztasunaren adierazpen guztiak hartzen ditu aintzat: hizkuntza, kultura, gaitasunak, sexu-orientazioa, generoa eta baliabide sozioekonomikoak .Hezkuntza inklusiboak aniztasunaren adierazpen guztiak hartzen ditu aintzat: hizkuntza, kultura, gaitasunak, sexu-orientazioa, generoa eta baliabide sozioekonomikoak 13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, “Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa” helburua:
Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integrala arautzea, erantzukizun publikoaren esparruan ematen den esku-hartzeari dagokionez.

Definizioa:

0-6 urteko haurrei, beren familiei eta inguruneari zuzendutako esku-hartzeen multzoari esaten zaio arreta goiztiarra. Esku-hartzeen helburua da garapenean trastornoak dituzten edo izateko arriskua duten haurren premia iragankor edo iraunkorrei ahalik eta azkarren eta modu integralenean erantzutea.

Entradas relacionadas: