Habits saludables per prevenir malalties no infeccioses

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,54 KB

 

Les alteracions de les funcions vitals

El cos humà és una màquina que funciona de manera molt eficient quant a la realització de les seves funcions vitals. Perquè el cos funcioni sempre de manera efectiva cal preservar-lo d'alteracions que el puguin perjudicar, és a dir, cal tenir cura de prevenir possibles infeccions i de no malmetre innecessàriament els òrgans i els aparells.
L'envelliment produeix deficiències en el funcionament dels òrgans. Ara bé, en funció de la cura que cada persona tingui del seu cos, el ritme de deteriorament pot variar, i l'individu pot intentar arribar a la vellesa en les millors condicions físiques i psíquiques possibles.
Hi ha dos tipus generals de malalties:

  • Les malalties no infeccioses
  • Les malalties infeccioses

Les malalties no infeccioses

Les malalties no infeccioses són aquelles en què les causes de l'alteració de la funció d'un òrgan o aparell no es transmeten d'una persona a una altra. En són exemples el càncer, les malalties cardiovasculars o la diabetis.
Les causes d'aquestes malalties es poden agrupar en diferents grups:

  • Causes degudes a l'envelliment, com la degeneració del sistema nerviós.

  • Causes genètiques
    , com determinats tipus de diabetis.

  • Causes ambientals
    , és a dir, relacionades amb l'ambient on viu l'individu i/o amb els seus costums, com l'activitat professional, la dieta, l'exercici, les hores de descans o els hàbits potencialment perillosos (consum de tabac, alcohol o altres drogues, etc.). Els factors psicològics també hi tenen una importància cabdal, per la qual cosa una actitud positiva contribueix al benestar general.

La prevenció de les malalties no infeccioses

L'alimentació és imprescindible per obtenir l'energia i els materials necessaris per a la vida.
Però no tot el que s'ingereix és beneficiós per a la salut i tampoc no ho són les quantitats d'aliment que ingerim. L'origen d'algunes patologies de l'organisme és una ingestió excessiva o inadequada de determinats productes.
En la piràmide nutricional pots observar els components d'una bona dieta i la freqüència amb què s'han de prendre per mantenir una bona nutrició.


Entradas relacionadas: