Guió tècnic

Enviado por Chuletator online y clasificado en Plástica y Educación Artística

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,41 KB

 
tema4.La preproduccio es fa la planificació del guió , passant pel guió literari i el guió tècnic, es busquen les localitzacions, es porta a terme el càsting, i es prepara tota la infraestructura tècnica de llum i so i els paraments escenogràfics.La producció és la fase de rodatge. És el moment de la posada en escena direcció i intervenció dels actors. Es segueixen totes les pautes determinades en la preproducció. La postproducció es el moment de l'edició de les imatges. A partir del material enregistrat durant la producció es determina el muntatge. És també el moment de la sonorització.Sinopsi és el resum del que acabarà sent la producció audiovisual, una narració o descripció dels punts principals només s’han de presentar les informacions més rellevants, deixarem els detalls per als guions. Al lector li permet saber de què va la història. Per això escrivim sinopsi Perquè és molt freqüent oblidar-nos del que volíem explicar quan estem a meitat del segon acte i els camins es bifurquen.Guio literari es el tractament cinematogràfic, tractament audiovisual, de l'argument. Hem de transformar allò que succeirà en la història en imatges i sons. El guió literari és el primer element de treball de qualsevol producció. Aquest ens explica què succeeix, com és allò que veiem, com se'ns mostra i què podem escoltar. Com ja hem esmentat, allò que puguem llegir en un guió ja ens descriu, poc o molt, quina forma tindrà la narració audiovisual, el guió literari s'estructura per seqüènciesuna al darrera de l'altra en ordre temporal. A l'inici de cada seqüència s'indica on succeeix l'acció, si és un espai interior o exterior i també es pot especificar el moment del dia. Es descriu allò que succeeix i allò que podem escoltar. El model nord-americà, que presenta acció i so en una sola columna, i l'europeu, que separa en dues columnes la informació referent a la imatge.El guio tecnic és la transcripció escrita de les imatges i dels sons tal com apareixeran després a la pantalla. Determina exactament com s'han de gravar cada una de les seqüències, determina allò que veurem en pantalla. 
En el guió tècnic es fa un desglossament dels plans de cada seqüència, s'especifica el comportament dels actors i de la càmera, es detallen d'altres elements tècnic (il·luminació, efectes...) i es concreta la banda sonor en relació amb els diferents plans. És un instrument de treball a partir del qual es poden preparar els decorats, la fotografia, el desenvolupament de l'acció dels personatges i també la planificació del rodatge.Els plans:Cadascuna de les seqüències del guió literari s'especificaran amb plans, s’han de detallarcadascun dels plans que s’hauran de gravar colocalntos respecte l’ordre d’aparició i numerats. Localització i elements temporals De cada pla, o si es repeteix, de cada seqüència, s'han de detallar les condicions de rodatge, interior o exterior, i els efectes de dia o nit. La camera S’ha de precisar també la posició de la càmera, l’objectiu que s’ha de utilitzar, el punt de vista, el tipus de pla i altres detalls com l’enquadrament. L'acció L’acció que s’ha de desenvolupar, s’ha de escriure sintèticament, especificant el moviment intern del personatge i extern de la càmera amb els desplaçaments concrets. La banda sonora S'inclou normalment en una columna a part, paral·lela a les especificacions del cada pla s'hi indiquen els components habituals: els diàlegs, la música i els efectes sonors i ambientals. Guio ilustrat És la representació gràfica del guió. Està format per un conjunt de dibuixos en forma de vinyetes que representen les seqüències Aquest guió tècnic tan desenvolupat és especial-ment útil en seqüències amb accions complí-cades , és una eina útil durant la preproducció per tal de definir tots els elements que intervindran en l'enregistrament.Planificació En la preproducció s'efectua un gran esforç de planificació i organització, que afectarà tant l'execució com l'economia de l'obra. S'ha de realitzar una anàlisi dels requeriments de la gravació i la postproducció, a més d'una coordinació El resultat de totes aquestes tasques és el pla de treball, que marca la línia d'acció durant tota la producció.Producció En la fase de gravació ja s’han incorporat tots els components dels diferents equips necessaris per tirar endavant el projecte, l producció es l’etapa on es comprova l’eficàcia de tota la planificació prèvia que s’ha utilitzat en la fase anterior El director te la màxima responsabilitat mentre que l’equip de producció passa a un segon pla i es limita a efectuar un seguimentEl treball diari es recull en un formulari anomenat ordre de treball diària, on es fa constar el treball diari de gravació segons el pla de treball i els llistats de desglossament. Han d'estar tots preparats a l'hora exacta marcada a l'ordre de treballL'ordre de treball, prèvia a la gravació, i que es realitza en la fase de preparació, es materialitza en l’informe de producció, on es reflecteixen les dades de tot el material enregistrat Les dades de cada presa queden registrades al principi d’aquesta gràcies a la claqueta El dia de treball finalitza amb el visionat i l'anàlisi del material gravat.Postproducció el personal es redueix al mínim necessari per satisfer les necessitats que planteja el muntatge de les imatges i els sonsTambé és necessari fer l’etalonatge, que consisteix en revisar i igualar la llum i el cromatisme entre plans perquè el pas d’un pla a un altre no resulti sobtat o incoherent La fase de la postproducció dins l’estudi de muntatge finalitza amb l’obtenció del màster final L’equip de producció s'encarrega del compliment de tots els terminis de postproducció, de controlar el lloguer de les sales d'edició i sonorització, d'assegurar el treball de doblatge i de supervisar el grafisme electrònic És a dir, s'encarrega de totes les tasques que garanteixen l'obtenció del producte final. 

Entradas relacionadas: