Guerres mediques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,65 KB

 

En el món antic la historiografia no era una ciència com en L'actualitat sinó un gènere literari, escrit en prosa, que té com a finalitat Esbrinar i narrar els fets reals succeïts en el passat.
L'historiador antic no Analitza científicament el passat sinó que el narra.


Heròdot D'Halicarnàs (ca. 490-ca. 425 a.C.) va ser considerat, ja per Ciceró, Com "el pare de la història", perquè va ser el primer va crear una Història general, d'àmbit supranacional. A més va forjar el terme història (historie
) per referir-se a les seves Investigacions i, en concret, a aquelles que tracten sobre els esdeveniments del passat. La seva obra, titulada Història, Consisteix en una investigació de les causes i el desenvolupament de les Guerres Mèdiques entre grecs i perses, Des del passat llunyà al pròxim, abraçant tot el món conegut.


Es proposà De rectificar les obres dels logògrafs, sobretot les d'Hecateu, Massa tolerants amb l'admissió d'elements fabulosos o novel·lescs. D'acord amb Els conceptes jònics de l'enquesta (ιστορίη) i de la contemplació personal (φεϖρίη), Visità tot el món conegut a la seva època i amb les experiències adquirides Redactà les Històries, nou llibres, Escrits en dialecte jònic, que començaren essent uns tractats de geografia, Història i costums dels diferents països i continuaren amb l'estudi de les Guerres mèdiques i llurs protagonistes. En aquest punt, aportà a la història el Concepte de la tragèdia, la relació entre culpa i càstig, entre supèrbia i Humiliació. Com Èsquil en la seva tragèdia, Heròdot sostingué que el fracàs Dels perses fou la resposta dels olímpics al fet d'haver sollat terres i mars Que no els pertanyien. Amb la seva prosa amena, fou el primer cronista D'Occident i el veritable pare de la història.


Històries


Estructura


A nivell global, la Història presenta una configuració Ternària, ja que està integrada per un història de Lídia, una història de Pèrsia i una història de les Guerres mèdiques; els diferents passatges de l'obra també s'estructuren Triàdicament: consten d'una introducció, una digressió i la narració de L'episodi que es tracta. I això amb la peculiaritat que qualsevol element Ternari pot tenir digressions addicionals.


L'obra d'Heròdot és el millor exemple del que es coneix Com a composició literària oberta, és a dir, aquella que no opera Rectilíniament en els detalls narratius, sinó que intercala tot tipus de Retards i digressions en l'argument central. És aquest un tret que la Història Comparteix amb Homer.


La seva principal obra "Història" es un recull De nou llibres encara que aquesta divisió no sembla pas que l'establís el propi Autor sinó que més aviat semble ésser obra d'un editor alexandrí del segle III O segle II aC, i son dedicats a les nou Muses (Clio, Euterpe, Talia, Melpòmene, Terpsícore, Erato, Polímnia, Urània i Cal·líope), en aquests llibres Arreplega informació de tot el món conegut a la seva època, la cultura dels Nombrosos pobles, encara que l'eix de tota aquesta extensa obra es la Sublevació de la Jònia i els esdeveniments posteriors que arrosseguen a les Guerres Mèdiques, els Llibres de l'obra estan estructurats de la següent manera:


·Proemi: L'historiador hi exposa la seva intenció d'evitar-hi que les gestes de les Generacions que el varen precedir fossin oblidades per sempre més (Hdt. I 1), Tot explicant-hi les causes del seus enfrontaments.


Llibre I: Per a exposar les causes del Conflicte (les Guerres Mèdiques), Heròdot passa a abordar les primeres diferències i enfrontaments Que es produïren entre grecs i bàrbars en època mítica (segrestos de Europa, Medea i Helena, Guerra de Troia). Tanmateix, marca certa distància amb aquestes tradicions i acte seguit indica Qui, pel que ell sap, cometé en primer lloc actes injustos (Cressus, rei del Regne de Lídia). Tenim, Doncs, exposada nítidament que l'agressió és la mesura de la responsabilitat Moral i jurídica. L'atenció passa immediatament a la figura de Creso, el primer Agressor. La història de Lídia permet entrar en contacte amb el gran eix de la Seva Història, Pèrsia; al Mateix temps, posa les bases de la seva concepció teleològica de l'esdevenir Humà (entrevista entre Soló i Creso, I 28-33). La resta del llibre I trasllada la seva atenció a Pèrsia, amb La entronització de Cir i Diverses campanyes d'aquest rei (submissió de Jònia, Caria i Lícia) 

Entradas relacionadas: