Guerra civil

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,3 KB

 
Tema 11 El franquisme
Període en el qual el General Francisco Franco fa un sistema de govern personal o dictadura que dura des de l’1 d’Octubre de 1936 fins el Novembre de 1975.
11.1 1936-1939 Durant la guerra civil- Reraguarda nacional:
· A partir del 20 de Juliol, l’exèrcit es va convertir en l’única institució amb poder per establir les bases d’un nou estat dins la zona que controla. Aquest nou estat s’anirà fent al mateix temps que la guerra civil i es basarà en noves lleis i institucions en les quals el pensament i la ideologia serà variada. Aspectes:- militars- falange- humanisme cristià
· Al començament de la guerra el General Sanjurjo era qui s’havia de posar al capdavant però l’avió que el porta des de Portugal fins a Burgos pateix un accident i moren tots els ocupants.· A Burgos es crea la “Junta de Defensa Nacional” (Presidida pel General Miguel Cabanellas). Aquesta Junta funcionarà com una coordinadora dels plans de guerra. Pren decisions:-Prohibeix les activitats de tots els partits polítics excepte FE de les Jons i els carlistes.-Es paralitzen totes les reformes del govern republicà (especialment la Reforma Agràriaà es tornen les terres als antics amos).- S’incauten les indústries fonamentals per a la guerra.-S’estableix un control de l’activitat financera política i privada.
· La Junta de defensa nacional durarà fins a Octubre del 36 en què el dia 1 és escollit pels altres militars el General Franco com a generalíssim dels 3 exèrcits i cap dels 3 exèrcits i cap del govern. -Franco assumeix tot el poder militar i polític.
És escollit perquè tant Alemanya com Itàlia aporten material i armes a través de Franco.
· Neix el franquisme com a sistema de govern personal.
-Primeres decisions: A Burgos es crea la Junta técnica del Estado (mena de govern)à té funcions administratives. Està formada per civils (Jons, tradicionalistes) i militars.-A Salamanca s’estableix el “cuartel general” on es prenen les decisions de plans de govern.
Política:
El 1937 es promulga el Decret d’Unificació dels partits polítics que donen suport a la sublevacióà FE de les Jons, tradicionalistes, monàrquics passen a ser un partit únic FET (tradicionalista) de les JONS, després (a partir dels anys 40) serà el “ Movimiento Nacional” i el seu cap serà Franco.
El Decret d’Unificació té l’oposició dels líders de diferents partits que no obtenen càrrec i per tant alguns passen a l’exili o fins i tot són empresonats.A partir d’ara tot funcionari del govern militar, etc formarà part del partit únic.
à El nou estat anul·la la Constitució i lleis de la República i va creant un nou cos legislatiu però no es fa una Constitució. Es fan un seguit de lleis conegudes com “Leyes fundamentales” que són les que organitzen l’estat.
à El nou estat estableix el control de la premsa i la censura prèvia.El 1939 es fa la llei de responsabilitat política que jutja a persones que han tingut càrrec durant la República o opinions polítiques.
11.2 Característiques del franquisme:Franqisme: Dictadura personal del General Franco. Durant la dictadura:- Tot el poder és controlat per Franco: legislatiu, executiu, militar, judicial, econòmic, premsa / comunicacions.
La ideologia de Franco era catòlica i nacionalista espanyol:-excloent els altres nacionalismes.-Cal imitar els períodes de grandesa d’Espanya (Reis Catòlics, Àustries, Conquesta Amèrica).-La decadència de l’imperi és culpa de la il·lustració i el liberalisme.Cal imposar les virtuts de jerarquia, disciplina i ordre.Els enemics d’Espanya són els masons, els liberals, comunistes socialistes i anarquistes i els jueus.El lema és: España una, grande y libre.
Trets més caracterísitics: -Caràcter de la dictadura personal.-Unipartidisme “Movimiento Nacional”à Règim concret = Democràcia orgànica.- Divisió social entre vencedors i vençuts.Fins al 1945 s’agafen molts símbols extrems del feixisme italià:-salutació braç alt- desfilades militars uniformes militars blaus- grans concentracions de masses s’adhessió al líder11.3 Suports al franquisme:
a)Militars: Suport principal, el més decidit. Controlen el poder militar però també part del polític. Són els diputats, ministres i governadors de províncies. També controlen part del poder econòmic (tenen càrrecs en les principals empreses). Participen en la repressió posterior a la guerra.- Suport més fidel.-Intervenen en política (seran governadors, diputats, ministres) i en economia. (estaran en els consells d’administració de les empreses més grans (REnfe, Campsa...)Conformen el poder dissuasiu.
b)Jerarquia eclesiàstica: Es posa al costat de la sublevació i el motiu és la persecució que pateix l’anticlericalisme durant la República.- Legítima al poder de Franco.- Obté beneficis (presència de catòlics (bisbes com a diputats)à a l’administració: alcaldes i ministeri.-Les lleis seran d’inspiració crisitana.-Es converteix en el poder legitimador.- Religió catòlica oficial de l’estat.-’Estat (Franco) té dret a la presentació en el nomenament dels bisbes.Al 1953 firmaran Estat i Vaticà el “Concordat” (Subvenció d’Esglèsies amb diners).c)Partit únic: FET d les Jons. Després serà Movimiento Nacional.Aquest partit té poder organitzador: aporta càrrecs: Ministres, sindicats, governadors amb la ideologia del règim.
Té especial interès per l’educació joventut: Organització juvenil espanyola (OJE per a nois) i secció femenina.
d)Suport de l’estament econòmic: Terratinents, Financers, Grans empresaris.e) Majoria silenciosaà gran part de la població que són treballadors i volen oblidar la guerra i les seves conseqüències.
11.4 Períodes del Franquisme:A) 1936-1959- Postguerra civil
a.1: 1936-1950a.2 1950-1959B) 1960-1970- Plenitud o consolidacióC) 1971-1975- Decadència
a.1 1936-1950:


Política exterior: Lligada als ajuts que diferents nacions donen al bàndol nacionali republicà.- 1936-1942:
Bones relacions amb Alemanya, Itàlia i també Portugal.
Males relacions amb la URSS i Mèxic perquè donen suport a la República.Les bones relacions es veuen en fets com:-Conferència d’Hendaia (Entrevista amb Hitler i Franco)-Espanya passa a ser no bel·ligerant.Espanya aporta a Alemanya wolframi i divisió de soldats voluntaris (división azul)à el cap serà el General Martínez Grandes. També aporta aliments i treballadors.Durant aquest període a la segona guerra Mundial italians i alemanys van guanyant.- 1442-1945: Els aliats fan desembarcaments al Nord d’Àfrica i a Normandia (França) i guanyen la guerraLa postura d’Espanya varià:-Dóna seguretat als aliats de no intervenir a la guerra: es declara neutral.- Retirada de la división azul.-No s’exporten minerals d’alemanya.Portugal i Espanya firmaran el Pacte Ibèric pel qual declaren la Península Ibèrica d’espai lliure a la guerra.-1945-1950 Acaba la Segona Guerra Mundial.1946à firmen els països guanyadors “La Carta de San Francisco” és la fundació de la ONU.Una de les primeres mesures és recomanar un boicot comercial i polític a Espanyaà es tanquen les fronteres. Aquest boicot només serà trencat per Portugal i Argentina.
Política interior:
1936-1950: es posen les bases del sistema polític franquista.
Durant la Guerra les lleis republicanes són abolides i progressivament es van substituint per noves lleis d’inspiració humanístico-cristià.S’aboleix la Constitució i en el seu lloc es promulguen les “leyes Fundamentales” que seran les que organitzaran la base de l’estat.· La primera en publicar-se és el FUERO DE LOS TRABAJADORES:Crea el marc de les relacions laborals: com serà la relació trabllador-empresari.
Crea el sindicat vertical CNS Crea el sistema de la seguretat social· Després es promulg FUERO DE LOS ESPAÑOLES (declaració de drets i deures dels espanyols).· Ley de sucesión de la jefatura del Estado (1947)- l’estat es declara una monarquia sense rei. La jefatura del estado crea 2 institucions: consell de Regència i Consell de Regne.· Llei de creació de les Corts: representació dels diferents sectors que donen suport al règim. Els membres seran ROCURADOR EN CORTE(caràcter consultiu)à la meitat seran nomenats directament per Franco i l’altra meitat és elegida pels terços corporatius. ·a societat és dividida en 3 grans grups: partit, sindicat i família.·Ley de Referèndum Nacional: es posen les bases per fer les consultes al poble.·Llei de principis de moviment nacional (1958).
1936-1959
ECONOMIA
1936-1939- Període de la guerra civil en el qual es produeix una desestructuració de l’economia.- Hi ha una destrucció d’indústries i infrastructures.- Caiguda de la productivitat industrial i agrícola.1939-1950- Període de la Postguerra.Es pot dividir en:1939-1945
- Periode de la Segona Guerra Mundial.- No hi ha comerç amb altres països.- La situació es de carestía (falta d’añiments, materias primeres i energia)- Sorgeix la “cartilla de racionamiento” i el mercat negre.1945-1950
Acaba la segona guerra mundial, però Espanya és apartada dels plans de reconstrucció d’Europa ( Marshall).L’ ONU estableix un boicot comercial i polític D’Espanya.Només serà trencat per Argentina (menjar) i per Portugal (energia).
L’economia de tot el periode ( 1936-1950) s’anomena autarquia.Autarquia = autosuficiència. ( tens allò que produeixes).Es caracteritza per:- limitació del comerç exterior.-Intervenció del estat en la producció, en la distribució, e la fixació de preus i en el valor de canvi de la moneda. Es crea L INI (Institut Nacional de Indústria)Aquest Institut crearà mpreses que el sector privat no el deixen crear.La majoria son empreses deficitàries.Les condicions de treball son:-Es prohibeix la vaga-Afiliació obligatòria a la central Nacional de Sindicat (CNS)- Baixada de salaris-S’estimula el treball “ a destajo “ a preu fet.-Necessitat de fer hores extres.-El nivell d’atur és molt baix.. El 1940 el règim franquista crea una situació de monopoli bancari. Prohibeix que els bancs estrangers obrin sucursals a Espanta.A) 1936-1950
Societat:
Durant la guerra civil la vida a la zona nacional va ser més tranquil·la que a la zona republicana. No va haver tanta manca d’aliments com a la zona republicana. Comença la repressió contra tota persona significativa o significada dels partits polítics republicans i sindicats.La repressió es feia fent pressió, judicis, afusellaments, camps de concentració...
Quan la guerra civil acaba a partir del 1939-1945:- La vida en general de la població empitjora per:a) Falta d’aliments i mercaderiesb) Infrastructures desfetes (hospitals, escoles, cases...)-La repressió continua i es fan lleis:a)1939: Llei de responsabilitats polítiques (amb efectes retroactius des de 1936) jutja a persones que tenien càrrec polític i no es va sublevar.b)1940: llei de repressió de la masoneria i el comunisme.Són jutjats per tribunals militars. Condemnes com: pensa de mort i treballs forçats (reconstrucció infrastructures, Valle de los Caidos).En aquests anys fins a 1950 hi ha depuració de tots els funcionaris i càrrecs públics.En cultura s’imposa la censura (de ideologia i de costums) dels espectacles i les notícies.A Catalunya quan arriben les forces nacionals el 1938/39 s’anul·len tots els trets diferenciats que oficialment havien estat reconeguts:- Estatut- Institucions-Llengua Catalana en públic-Manifestacions culturals

Entradas relacionadas: