Grup taula

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,92 KB

 

2.2. Grups de referència

 • Són grups amb els què l’individu s’identifica i adopta els seus valors, les seves normes i el seu comportament.

 • Grup al qual es desitja pertànyer per identificació plena amb ell.

 • Explica les accions socials dels individus.

 • No es pertany inicialment, es decideix formar part per identificació.

 • L’individu pot pertànyer al seu grup de refèrencia i actua com  a tal, o si no pertany, el seu objectiu és formar part d’aquest.

 • Els grups de refèrencia compleixen dues funcions:

-Funció normativa
 • Els grups en serveix de guia per desenvolupar els nostres valors, actituds, conductes i imatge, alguns grups ens serveixen com a referència negativa, ja que no hi volem pertànyer. Ens fixem en el grup per fixar i reforçar les pròpies conductes i creences; seguim les normes en la manera de pensar, de vestir o de parlar en el grup.
-Funció comparativa
  • Els grups ens serveixen per valorar la pròpia conducta, comparem les nostres accions i la nostra imatge d’acord amb els models als quals ens agradaria semblar-nos.
  • Molts dels problemes socials actuals són conseqüència de l’establiment d’entitats socials que inclouen algunes persones i n’exclouen d’altres a partir d’aquests criteris d’adscripció.
 • La naturalesa de la seva constitució
  • Grups formals - Són grups que s’han format deloberadament. Tenen unes normes fixes i estan associats normalment a una organització la finalitat de la qual s’imposa sobre els fins individuals. Les persones que conformen aquest grup es reuneixen o conviuen per tal d’aconseguir un objectiu comú.
   “Exemples: grups d’acció social (ONG), grups de treball (equip d’educadores) 
  • Grups informals - Són grups que es formen espontàniament i que es consistitueixen sobre la base d’eleccions personals, per simpatia o atractiu.“Exemple: grup d’amics”
  • Grups informals - formals - El grup classe és un grup formal. Ha estat `planificat per l’organització educativa en funció de determinats criteris, està orientat a un objectiu: L’aprenentatge. Parlem dels companys i companyes de classe. El grup d’amics i amigues de classe és un grup informal, és fruit de la relació que s’estableix entre els membres: quotidiana, lliure, sobre la base d’acords personals..;orientat a les necessitats i experiències.
 • La grandària 
-Grup petit
  • De 3 a 25 persones.
  • Els seus membres busca satisfer les seves necessitats dins del grup.
  • Es produeix una interacció que permet l’intercanvi afectiu proporcionant confiança, seguretat i altres sentiments al grup. Tot això succeeix mentre comparteixen activitats, etc.
  • La comunicació es freqüent i fluida, tots poden expressar les seves emocions, cosa que dóna lloc a una identitat grupal i a la solidaritat. EX: GRUP DE COLLA.
-Grup gran
  • Més de 25 persones.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
Grup del bor