Grec llengua

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,12 KB

 
msc.fm.ne u . ms.f.neu.
N o e to oi ai ta
A tov ten to tous tas ta
G tou tes tou ton ton ton
D to te to tois tais tois


1.fmenins. masc. m&f
N a e a as es ai
Aan en an an en as
Gas es es ou ou on
D a e e a e ais

2.msc&fm neu.
sg. pl. sg. pl.
Nos oi on a
Aon ous on a
Gou on ou on
Do ois o ois

3.msc&fm.neu.
sg. pl. sg. pl.
Nv/s es - a
A a/n as - a
G os on os on
D i si i si

atmatic:act:wmi,ws,wsi(n),men,te,asi(n)/on,es,e(n),omen,ete,on
pas:mai,sai,tai,meza,sze,ntai/omen,ou,eto,omeza,esze,onto

tmtic
:act:w,eis,ei,omen,ete,ousi(n
pas:omai,ei,etai,ómeza,esze,ontai

eimí,ei,estí,esmén,esté,eisí(n
en,esza,en,emen,ete,esanEntradas relacionadas: