El segon govern de la UCD

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,07 KB

 

EXÀMEN 1


1/Comentari De text


2/ Expliqueu els Plans de Desenvolupament i el Boom economic dels anys 60


L'implantació de tecnòcrates, vinculats al Opus Dei, al Govern Franquista aseguraven una garantia d'estabilitat social i Econòmica. Tenien un estil més tècnic que Ideològic apostant per una reforma que treiés el país De la mala situació que estaven passat. La primera acció Fou corregir la política econòmica amb el Pla D'Estabilització (1959) amb l'objectiu de posar fi al Intervencionisme estatal i afavorir la liberalització Econòmica i financera. Reduir l'inflació, liberalitzar L'economia interior i exteriors, la conversió de la peseta Respecte el dòlar (50%),etc; aquests canvis foren la medicina Que necessitava el govern i el permitiria entrar en alguns organismes Internacionals. Un dels altres plans que succeiren fou el Pla de Desenvolupament possat en marxa arran 1960, promulgant-se fins 1975. Consistia en la planificació econòmica amb l'objectiu De fer crèixer l'economia. Hi destacaren 2 línies d'actuació: (1) Millora de les infraestructures industrials, (2) Reducció De la diferència econòmica i regional. A Catalunya, Aquest pla no va repercutir a gran escala, destaquem l'impuls Petroquímic a Tarragona amb la refineria. Aquesta planificació No va assolir els seus objectius i arran del món van tenir Poca rellevància.

Aquest creixement econòmic va afavorir a la indústria i Els seus derivats (química, tèxtil..), donan lloc a Zones importants com Madrid, Biscaia i Catalunya. A Barcelona es Consolidà el 70% de la indústria espanyola, provocant Una crisi agrícola edgut a que els pagesos abandonaven els Seus pobles (èxode rural)per dedicar-se a un ofici més Ferm que el que tenien, la indústria. A Catalunyta els pagesos Es reduiren 1/4, retrocedint el cereal i augmentant la agricultura Intensiva, la viticultura,etc. Arran la dècada dels 60 L'economia espanyola vva augmentar en sector terciari amb una millora De la urbanització i els mitjans de transpor i comunicació. Durant aquesta dècada succeí un boom turístic Que va comportar grans ingresos, ja que les nostres terress destaquen Per el clima càlid i abundants de platges. El comerç Internacional també va afavorir l'economia, juntament amb L'inversió de capital, l'ús de les divises i les Remeses dels espanyols exiliats que enviaven a la seva família. Tots Aquests fets donaren lloc a l'augment de la renda per habitat entre Els 60 i 1975 (40), situant Espanya sota les economies industrials Eurpees degut a la seva millora de la vida.

3/ La transició cap a la democràcia des de la mort De Franco fins a l'intent de Cop d'Estat del 23/F/1981


La mort de Franco suposava la possibilitat de seguir amb la seva Forma de govern, una limitada democrització o l'instauració Total de la democràcia. El 22/N/81 J.Carles fou nomenat Succesor del Caudillo, deixant que continués al govern Arias Navarro. Es crearen dos bàndols els immobilistes/franquistes i Els antifranquistes. A Catalunya es creà l'Assemblea de Catalunya i el Consell de Forces Polítiques. Els Antifranquistes demanaven amnistia política i Estatut D'Autonomia a través de vagues i manifestacions, com la de Vitoria amb 5 morts. El Govern va respondre de manera repressiva. J.Carles es va veure forçat a destituir a Navarro i posar com A maquinista del tren espanyol a Adolfo Suárez, del Movimiento. Aquest va entablar tracte amb les forces democràtiques i va Fer amnistia a una bona part dels presos polítics. També Proposà la Llei de la Reforma Política reconeixen el Dret individual i la democràcia, però el problema per Ser aprovada fou les Corts Franquistes què acceptaren amb un 81% dels vots. Aquest nou Camí democràtic va afavorir una Sèrie de decrets que permitien la llibertat sindical i la Legalització dels partits menys el PCE; liquidan el Movimiento Nacional i la seva premsa, el Sindicat Vertical i altres fets com la Cesió de drets succesoris de Joan de Borbó al seu fill J.Carles. El juny de 77 foren les primeres eleccions que donaren lloc A un primer govern democràtic i ocialista amb A.Suárez al Capdavant. A Catalunya va guanyar el partit socialita amb Joan Raventós.

S'aprovà una Constitució (1978) i es convocaren Eleccions amb el mateix resultat socialista que l'anterior amb Aliança amb UCD . A Catalunya forces com el PSC i PSUC. La Crisi del UCD i l'intervenció d'ETA arran el país av Debilitar el Govern, ocasionant el fraccionament del UCD i el Qüestionament del lideratge estatal de A. Suárez qui va abandonar el Món polític el Gener del 81. Eren moments de tensió Amb por de cops militars, fins que va succeir: el 23 de febrer del 81 Durant la investidura de Calvo Sotelo, un grup de guàrdies Civils comandants per A. Tejero van prendre el Congrés i Interrompre la votació, va retenir durant hores als diputats Fins que foren expulsats i el Govern (i la democràcia) va Guanyar.

4/ Expliqueu els governs del PP des de 1996 fins a l'actual Legislatura del 2008 del PSOE


Durant varies legislatures socialistes fou l'hora de le force Populars, proclamant l'any 1996 a J Mª Aznar, del PP, com a nou President aliat amb CiU i PNB (a Catalunya liderà el PSC). Es Va centralitzar l'Estat i es fixà com a tasca principal L'estabilitat econòmica i la reudcció de l'inflació I l'atur (3,5% i 22,9% respectivament). Va tindre que acceptar les Condicions que imposava la UE i poc després va acceptar L'Euro com a moneda. Durant aquesta legislatura van succeir fets com Mobilitzacions contra ETA i el seu assassinat a M. Angel Blanco, el Pla Hidrològic (trasvassament de conques fluvials a unes Altres), l'accident del Prestige, la participació en la guerra D'Iraq, etc. El PNB va trencar el pacte amb el Govern i les forces No-nacionalistes incorporantze a la esquerra arbetzale. El 2004 va Encapsalar el Govern Mariano Rajoy que va patir l'atemptat a Atocha Atribuit als terroristes bascs, pero foren Al Quaida. Poc després Van ser les eleccions, les quals van donar el poder a PSOE amb J.L.R. Zapatero qui va derrogar el Pla Hidrològic, retirà les Tropes de l'Iraq i va promoure modificacions a la Constitució I les lleis, com incolure el divorci, el dret a abortar i donar drets I protecció als homosexuals, com casar-se i adoptar.

5/ Vocabulari


FRAP:


Frente Revolicionario Antifascista y Patriota, organització Comunista de l'armada que avr ecurrir a la violència contra Franco.

ASSEMBLEA DE Catalunya:

institució creada a Catalunya, opositora del franquisme i reivindicadora de la Nacionalitat catalana.

BLAS PIÑAR:

polític D'ultradreta i franquista, catòlic. Afiliat de Fuerza Nueva i Alternativa Española (actualment).

C GUERRA Burgos: (?) TOP: (?)

Entradas relacionadas: