Govern de concentració

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,3 KB

 

PERQUÈ VA CAURE LA MONARQUIA EL 1931?


Primo de Rivera no es veu amb cor de realitzar les seves promeses arran de la crisi econòmica del 29 i presenta la seva dimissió el Gener de 1930. Alfons XII intenta tornar a un govern constitucional i nomena a Berenguer que un cop convoca eleccions dimiteix.  

Durant aquest temps els republicans es mobilitzen i firmen el Pacte de San Sebastià, un acord per eliminar la monarquia. A més es crea un Comitè Revolucionari liderat per Alcalà Zamora per reforçar la proclamació de la república.  

Al 1931 Aznar forma un nou govern amb la fi d’arribar a un de constitucional i democràtic i convoca unes eleccions municipals. Aquell mateix dia el rei abandona Espanya i es proclama la Segona República el 14 d’Abril de 1931. El Comitè Revolucionari d’Alcalà Zamora es converteix en govern provisional fins a les noves eleccions.  

El rei fa unes eleccions i fa un discurs on diu que veien els reusltats que han sortit ell no vol portar una guerra i marxa. Doncs s’interpreta malments i començen a sortir les banderes republicanes i com que el rei no hi és, no hi ha constitució. Es posara un govern provisional i es faran més eleccions. En aquestes, A Catalunya Macià proclama la independència igual que la Segona República a Espanya que s’acaba tirant enrere aconseguint, però, la Generalitat.  

TEMA 10 LA MODERNITZACIÓ DE L’ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA


A l’any 1900 era un àís enderrerit en l’amibt economic i social. Tenia unes taxes de natalitat i mortalitat molt més elevades que altres països europeus. Pero les primeres dequedes del Segle XX, va començar un procés de transició demográfica.


    1. LA Transició DEMOGRAFICA

Va haver uns canvis molt rapids a Espanya amb la indsutrialització Les taxes de mortalitat van baixar i aixì va provocar un creixament a la població.


El descens de la mortalitat, es va produir perque van començar a tenir una condicions basiques a les ciutats; Aliments, higene, aigua potable, sanitat… I tot aixo va reduir moltes malelties i empidemies.

El descens de la natalitat, la gent començava a plantejar-se el fet de tenir fills. Les dones començaven a reballar, per tant enrederien el anys alhora de ser mare i altre gent preferia no tenir.

En canvi a Catalunya va créixer molt a causa de la revolució indsutral.

Tots aquest fets van fer que Espanya creixes d’una manera considerada la seva població.

Tot aquest creixament va acabar quan va començar la primera Guerra Mundial.


    1. Els moviments migratoris

La migració Espanyola exterior va anar a terriotris d’América del Sud, central, Cuba… Sobretot per la llengüa la qual podein entendre. Si immigraven va ser culpa de l’exode rural, que no va donar feina.

Depres ve la migració interior, gent del mateix país, decida anr a les grans ciutats d’aquell país, per ttreballar. Catalunya va ser una de les prnicpals provinces que va acollir gent d’altres provinces.

Entradas relacionadas: