Gorputza eta arima

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 3,52 KB

 
Garuna ezinbestekoa da giza psikismoaren funtzionamendua azaltzeko.Garuna baino gorako bat>gogoa. -Garuna ordenagailu oso ahaltsu bat.-Gogoa geneetako informazioan jada badagoen adierazpen bat da. Garunari eta gogoari buzko teoriak. -giza psikismoa garunaren ondorio hutsa baino ez dela dioten teoriak:gizakia oso garun garatua dugu ondorioa giza psikismoa da. Teoria monista materialista:demokrito,epikuro,boyl,gassan eta la metrie. Materialismo fisikalista:jarduera mentalak prozesu fisiko kimiko baten edo neurofisiologiko hutsak dira.Materialismo emergentista:alderdi mentala ez da soilik fisikoa baina eboluzioan zehar alderdi fisiko haietatik agertu zen.Substantzia bahai bat dago>materia,hainbat propietate ditu eta hiru alderdi:fisiko-kimikoa,biologikoa eta mentala.Platonen dualismoa:arima hilezkorra eta materiagabea da eta gorputza aldiz materiala eta hilkorra bereizten du gizakian.Hilemorfismoa:Munduan materia eta forma dago.Arima eta gorputza elkarren osagarria dira Aristoteles zioenez.Gizakia substantzia bat da eta arimaren bidez bereiz dezakegu.

San tomas akinokoa:Arima gorpua hiltzen denean existitzen jarraitzen du eta fedean oinarrituko da.Berpiztean gorputza eta arima elkartuko dira.Dualismo kartesiarra:substantzia existitzeko beste ezer bhar ez duena da zentsu zabalean( zentsu pentsatsailea eta zentsu zabala edo materiazkoa dena)Dualismo interakzionista:-gogo eta garuna bi errealitate ezberdin dira.-arima autokontzientea dugu>hura gabe ezin dezakegu hainbat gertakari azaldu.-alderdi fisikoaren eta mentalaren arteko interakzioa edo elkarregina.Interakzionismo emergentista:Errealitatea banantzen du-1.mundua:gorputz fisikoak osatzen dute-2.mundua:esperientzia psikikoak daude-3.mundua:giza gogoaren produktuen multzoa.Estrukturalismoa:Pedro Laín Entralgo dioenez estruktura edo egitura kontzeptuak egokiagoak dira emergentzia edo agertzen hitzak baino.Gogoa egituratzen da garunean baina ez da identifikatzen garunarekin gogo gailutik dago.Garuna egitura dinamikoa du,bere kabuz funtzionatzen,kanpoko ezer ez dio agintzen,zenbait ekintzarako garunaren zati bat funtzionatzen du eta beste batzuetarako garun osoa.

Entradas relacionadas: