Geo catalunya activitats economiques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,65 KB

 

1. L'economia local en un món global
1.1. Les grans xifres
Amb un producte interior brut de 208 627 milions d'euros l'any 2007, l'economia catalana és la més potent de les comunitats autònomes espanyoles. El producte interior brut per habitant a Catalunya el 2007 era de 29 092 € i se situava per sobre dels 26 630 € d'Espanya i dels 24 880 € de la Unió Europea aquell mateix any. La taxa de creixement anual del PIB de Catalunya l'any 2007 era d'un 3,6%, gairebé igual a la mitjana d'Espanya (3,7%) i superior a la mitjana de la Unió Europea (2,9%).
La taxa d'activitat de Catalunya era d'un 61,8% l'any 2007, superior a la d'Espanya (58,2%) i a la de la Unió Europea (57,3%). El mateix any, la taxa d'atur era d'un 6,5% a Catalunya, inferior a la d'Espanya (8,3%) i a la de la Unió Europea (7,1%).
1.2. La importància dels sectors productius
Per tal d'analitzar l'estructura econòmica d'un país, els economistes estudien la seva organització en sectors productius. L'economia de Catalunya es caracteritza per la importància del sector terciari, o sigui, pel predomini de les activitats associades a la prestació de serveis. Amb un valor afegit brut (VAB) del 65,9% corresponent al sector terciari l'any 2007, Catalunya estava lleugerament per sota de la mitjana de l'Estat espanyol (67,3%) i de la Unió Europea (71,6%) durant el mateix any.
El sector industrial és el segon en importància a Catalunya i, amb un 22,1%, representava l'any 2007 un valor afegit brut per sobre del 17,5% de l'Estat espanyol i del 20,2% de la Unió Europea durant el mateix any. Catalunya continua sent un país amb un sector industrial potent, on conviuen subsectors industrials tradicionals i sectors emergents.El sector de la construcció ha estat, des de la dècada de 1970, un dels motors de l'economia catalana i espanyola. Gran part del creixement econòmic del país a les darreres dècades s'associa al pes d'aquest sector. L'any 2006, la construcció agrupava el 12% de la població ocupada de Catalunya, però a partir d'aquell any el sector va entrar en una etapa de recessió que es reflecteix en una baixada dels treballadors al 10,49% l'any 2007 i que s'accentua des de llavors com a desencadenant de la crisi financera mundial.El sector primari, té una participació al valor afegit brut de Catalunya en un percentatge molt baix, un 1,3% l'any 2007, per sota de la mitjana espanyola (2,9%) i de la Unió Europea (1,9%). A l'hora de valorar la importància relativa del sector primari, cal esmentar, però, els beneficis indirectes que aporta l'activitat agrària al conjunt de l'economia del país, com ara la seva contribució a l'equilibri territorial, a la sostenibilitat ambiental i a les activitats turístiques.
 

Entradas relacionadas: