Geo 1.1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 9 KB

 
1.La sosietat i el medi ambient:Els humans van modificar el paisatge natural quan van començar a ser productors dels seus aliments.El canvi va ser amb la Revolució Industrial quan la relació de les societats amb el medi fou de clara dominació i explotació del territori.
Causes:-gran increment de lexplotació de combustibles fossils.-creixement demogràfic que té dos efectes,urbanització accelerada i augment dexplotació dels recursos naturals.
Conseqüencies del creixement industrial-degradació mediambiental.
1.1.Riscos antròpics i riscos induïts
Contaminació:alteració dun medi per la presència de matèries que si són estranyes.
Risc antròpic:emissió de substàncies contaminants, aixó pot provocar riscos induïts,que són riscos naturals agreujats per la contaminació.
2. La contaminació de latmosfera:La combustió dhidrocarburs,genera gasos contaminants.Les activitats industrials de base(refineria de petroli..)i les centrals tèrmiques són les més contaminants.Al món desenvolupat,han obligat a traslladar les indústries a cinturons industrials i a zones rurals o països del Tercer Món..
Problemes atmosfèrics:la causa són les emissions contaminants.
2.1.La pluja àcida:Les gotes daigua de pluja,durant la seva formació o descens,absorveixen els elements contaminants en suspensió que hi ha a latmosfera.Al combinar-se aquests,es formen compostos àcids que es desplacen per latmosfera i precipiten en forma de pluja àcida.Efectes:acidificació del sòl.-destrucció de les fulles.-acidificació de les aigües.-corrosió dedificis,monuments i construccions.
2.2 Boirum fotoquímic:
Lorigen són lozó i els òxids de nitrogen,produïts per les emissions dels automòbils i de les calefaccions.Quan la llum del sol incideix a prop de terra sobre aquests gasos contaminants,es forma una boira fosca i pesada.Es produeix en grans ciutats a lhivern.Efectes:-problemes de salut,-afecta els animals i plantes.
Laire més contaminat dEuropa,es el de lEst,però a nivell mundial,ho són les metròpolis dels països menys desenvolupats.Causes:elevada població,creixement caòtic i manca de mesures ambientals.
2.3.El forat de la capa dozó:Des de 1980 sha detectat una disminució del gruix de la capa dozó de latmosfera sobre lAntartida.
Lozó és un gas concentrat entre lestratosfera i la ionosfera.La capa dozó actua de filtre solar,impedint que els raigs ultraviolats arribin a la superfície de la Terra,o fent que arribin de forma atenuada.Aquesta es destrueix amb la presència dels gasos alliberats a latmosfera quan utilitzem aerosols,refrigeració
Efectes:-augment de la radiació ultraviolada-disminució de la fotosíntesi.
Solucions:Cimera Rio de Janeiro (1992).Diversos estats es comprometeren a reduir les emisicions de CFC.
2.4.Lefecte hivernacle i el canvi climàtic:És un fenomen natural de la Terra,provocat per gasos presents a latmosfera de forma natural,que atrapen els raigs solars dona curta i deixen anar a lespai els dona llarga.Gràcies a ell,el nostre planeta té una temperatura més càlida del normal,tenin en compte la distància amb el Sol.Causes:-alguns processos industrials i els transports-desforestacióLes activitats humanes han incrementat la presència de gasos defecte hivernacle.Efectes:Elevació de la temperatura mitjana de tot el planeta (escalfament global=canvi climàtic)
Efectes canvi climàtic:-Augment de levaporació de les aigües=desequilibri en el règim de pluges.=-augment de precipitacions en llocs poc usuals.-augment de sequeres en zones de poques pluges.-disminució de nevades.
-
Fusió del gel i la neu=-pujada del nivell de mars i oceans.-desaparició de grans zones costaneres.
Alteració del corrents marins:canvis de salinitat.
Destruccció decosistemes:-pèrdua de biodiversitat.-tipus de conreu perjudicats.
Solucions:Protocol de Kyoto.Diversos països es comprometen a limitar lemissió de gasos que causen lefecte hivernacle.(EEUU, no).Té algunes deficències com el transport aeri.
2.5.1 Qualitat de laire urbà:La contaminació atmosfèrica altera el microclima de les ciutats. Efectes:-augment de la nuvolositat i la boira-augment de la humitat-augment de la temperatura=illa urbana de calor,provocada pels materials de les construccions-poca circulació del vent-menys zones verdes i masses daigua i perque -la contaminació atrapa lescalfor.
3.1.Laigua:laigua dolça disponible al planeta és escassa.Només hi ha un 3%.
Laigua subterrània i la superficial són les principals fonts de proveïment de les societats humanes.Però la mala gestió està fent que naugmenti la sobreexplotació i la contaminació.
Gestió intel·ligent: espanya=política de transvassaments, a catalunya Pla de Sanejament=creació duna xarxa de depuradores daigües superficials.
Com augmentar laigua disponible.construir obres hidràuliques com.-embassaments que augmenten la qualitat daigua disponible, però neguen extencions de terreny,greus impactes ecològics,inunden poblacions.-transvassaments són canals que porten laigua duna zona a una altra on fa falta, però disminueixen el cabal del riu,costos elevats,afecten lentorn.-Plantes dessalinitzadores, són lúnica solució a zones amb una forta manca daigua però són molt cares.-Explotació racional dels aqüifers,però sesgoten.
3.2.Contaminació de laigua:-abocament excessiu de substàncies que es poden descompondre,com la matèria orgànica o els fertilitzants.Es produeix leutrofització:multiplicació dalgues i bacteris descomponedors a causa de la riquesa en matèria orgànica de les aigües.Aquests bacteris consumeixen loxigen i algunes espècies moren per asfíxia,es descoponen i apareixen males olors.-Abocament de petroli:afecten el mar.-Agricultura moderna:adobs i pesticides es dissolen amb laigua de pluja i de regar.-Abocament de residus urbans:líquids i sòlids,sense depurar-los abans.-Abocament de residus industrials, sense depurar-los abans.-Emissió de gasos contaminants a latmosfera produeix pluja àcida.-Sobreexplotació dels aqüifers a zones properes a la costa:laigua del mar entra i els contamina amb la sal.
Aigües subterranies (aqüifers):formen les reserves més grans daigua dolça.Aquestes aigües regules les superficials.Però es renoven molt lentament i es contaminen amb facilitat.Tenen un cicle de vida llard,però si es contaminen,pot passar més dun segle abans deliminar lelement contaminant.
La mar dAral.-abocament de residus urbans i industrials,-transport de petroli i pous de petroli,-abocador final de subtàncies químiques,-abocament de substàncies perilloses.
3.3.Com frenar la contaminació aquàtica? -Elevar la qualitat de fabricació de manteniment dels petroliers.-Disminuir lús dadobs i pesticides.-Instal·lar depuradores.-Disminuir lexplotació dels aqüifers.-Definir normes que limitin les emissions de contaminants.
3.4.La qüalitat de laigua:sutilitzen essers vius com a indicadors biològics.A catalunya els indicadors biològics són la nutria i la truita.La qualitat de laigua es tipifica a partir de Lindex snitètic de qualitat de laigua (ISQA)


Entradas relacionadas: