Genetica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,19 KB

homozigot tenen el mateix al·lel en els dos gens dels cromosomes holòlegs
herozigots tene al·lels diferents en els dos gens dels cromosomes homòlegs
híbrid decendent de dos al·lels amb caracters diferent
raça pura que la informacio genetica és igual en els dos al·lels
al·lel són les alternatives que té cada gen.
dominiant és l'al·lel que es menifesta
receciu és l'al·lel que no es menifesta
gàmeta cel·lula reproducotora
gen són els factors hereditaris que transmeten els caràcters de genereció en generació
codominància que es manifest tots dos al·lels, i en aquet cas lìndividu tindrà un caràcter intermedi.
fenotip és el conjunt de caràcters visibles que es manifesten en l'individu i està influenciat per l'ambient.
genotip és el conjunt d' al·lels de cada gen que du un individu
l'herència lligada al sexe son caracters que es troben en el coromosoma X o Y
1era llei de mendel la unifurmitat de la primera generacio filial, quen s'encreuen dos raçs pures
2ona llei de mendel el creuar dos hibrids obtindrem 50% dominant recesiu 25% recesiu recesi i 25% dominant dominant
3era llei de mendel els caracters son independents esl uns dels altres

Entradas relacionadas: