La genesi de l'esser huma: naturalesa i cultura

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,49 KB

 

·FILOGÈNESIS(PROCÈS D'HOMINITZACIÓ) Procés que explica les dades de l'evolució biològica de l'ésser humà a partir d'altres espècies. Fa entre 5 i 7 milions d'anys els primers homínids, denominats australopitecus, ja presentaven, doncs, la innovació fonamental que els distingia dels seus parents més propers: la postura erecta sobre les cames o bipedestació. Aquesta innovació va ser fonamental per a l'evolució de la nostra línia, ja que milions d'anys després en les espècies descendents, les mans alliberades van resultar veritables peces de precisió, capaços de fabricar tot tipus d'estris. CULTURA=Conjunt d'invents humans que s'han trames per aprenentatge(llenguatge, creences, ideologia ,religió, costums, tècniques, tecnologies)Mitjançant la educació transmitim la cultura.
PROCES HUMANITZACIÓ= Tots aquells canvis que s'han anat sumant en la vida de l'ésser humà des de la seva consolidació com a espècie Homo Sapiens fins avui. ETNOCENTRISME: L'acte de entendre, de jutjar i de avaluar una cultura que es diferent a la pròpia però d'acord amb els nostres valors propis. Considera que la seva cultura es superior. RELATIVISME CULTURAL: Posició contraria. L'acte de considerar tot sistema cultural com a vàlid en si mateix. Considera que cap cultura és superior a l'altre. SUBCULTURA: Grups socials minoritaris de veure la realitat dintre d'una cultura majoritària.

CONTRACULTURA: Moviments de rebel·lió, lluita contra la cultura hegemònica.

DIFERENCIES QUE FONAMENTEN LA CULTURA

-Capacitat de simbolització, éssers humans-símbols(semàfor) animals-senyals

-Persones-major capacitat per entendre les relacions de grup

-Tenim un control del comportament

-Aprenentatge per imitació

-Capacitat de preveure/anticipar

La cultura determina la nostra visió, estableix les nostres pautes de comportament. Cada cultura té una visió diferent, té els seus propis trets.

Entradas relacionadas: