Genere discursiu

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,14 KB

 

Tipus de text

Finalitat

Estructura

Trets lingüístics

Propòsit

Descriptiu

Explicar com són estats físics o anímics, paisatges

Com són?

Presentació del tema.

Caracterització


Informació nova amb trets distintius.

Situació en l’espai.

Substantius definidors

Adjectius qualificadors

Verbs atributius

Verbs caracteritzadors: tenir, posseir, portar.

Present d’imperfet

Identificar

Retrat literari, guies turístiques, llibres de viatges, reportatges

Narratiu

Explicar fets i accions esdevinguts o imaginaris.

Plantejament

Nus

Desenllaç

Perfectius en passat

Verbs d’acció

Connectors temporals i causals

Adverbis de temps i de lloc.

Informar

Notícies, novel·les i contes, llibres d’història, biografies, cròniques.

Instructiu

Dirigir, ordenar i aconsellar.

Presentació dels materials

Procediment


Enumeració de les accions

Consells i advertències

Mode imperatiu

Segona persona

Futur, present, perífrasi d’obligació

Forma impersonal es

Adverbis de manera

Fer

Instruccions, primers auxilis, receptes de cuina, normes legals, regles de jocs

Predictiu

Enunciar el que esdevindrà

Hipòtesis (suposicions)

Arguments

Conclusions

Futur i condicional

Formes d’incertesa

Oracions condicionals

Preveure

Previsió meteorològica o socioeconòmica, pronòstics

Explicatiu o expositiu

Informar per fer entendre una cosa amb intenció didàctica

Introducció

Desenvolupament

Conclusió

Terminologia específica

Nexes

Connectors

Formar

Diccionaris, enciclopèdies, manuals escolars.

Argumentatiu

Exposar opinions, convèncer o persuadir

Exposició de la tesi


Demostració


Conclusió


Verbs que expressen causa.

Verbs declaratius

Verbs referits al coneixement

Marcadors d’ordre

Persuadir

Articles d’opinió, crítiques, discursos polítics, anuncis publicitaris.

Conversacional (obra de teatre)


Intercanviar informacions

Obertura

Preparació

Desenvolupament del Tema

Conclusió

Tancament

GUIA PER ANALITZAR UN TEXT

Aspectes contextuals i socioculturals

 1. Qui és l’autor?
 2. Qui és el lector?
 3. Quin grau de formalitat presenta el text?
 4. Quin canal?
 5. A quin gènere discursiu pertany el text?
 6. Com s’elabora? Com s’escriu?
 7. Quan i com s’escolta o es llegeix?
 8. En quin àmbit social i cultural s’usa el gènere?
 9. Quina funció hi fa?

Aspectes textuals

 1. Quina tipologia textual és la predominant del gènere? (descripció, narració, exposició, etc)
 2. Quina estructura té el gènere?
 3. Com s’organitzen els paràgrafs?
 4. Quines veus inclou l’emissor en el discurs?
 5. Quins recursos topogràfics utilitza (cos de lletra, etc)?
 6. Fa sevir uns altres codis (matemàtica, informàtica, etc)?

Aspectes gramaticals i lèxics

 1. Hi ha expressions especialitzades?
 2. Quines estructures sintàctiques utilitza? Frases simples o compostes?
 3. Quines formes verbals hi predominen? Quins signes de puntuació usa més?
 4. Quines dificultats de lectura presenta? Es pot comprendre amb una sola lectura?

El text és, globalment, de tipologia, ja que té com a finalitat

i presenta elements estructurals i característiques

lingüístiques pròpies d’un text. Per una altra part, si considerem l’àmbit d’ús en què sol aparèixer (

i el propòsit comunicatiu que manifesta (), podem afirmar

que és un gènere; concretament es tracta d’un.

Pel que fa als aspectes estructurals, el text consta dels elements següents: en primer lloc, (línia

), en què; en segon lloc, (línies), en què ; en tercer lloc, (línies ), en què . I amb relació als trets

lingüístics característics dels textos de tipus, podem comprovar que hi ha abundància de....................

En definitiva, aquest text és una forma textual particular que s’utilitza per......................

als receptors que.........................

Entradas relacionadas: