Gatazka definizioa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en vasco con un tamaño de 9,58 KB

 

 • Negoziazio-bilera:

  • Helburua: Kontrajarriko interesak kontziliatzea. Gatazka bati buruz akordio batera heltzea kontsentsuaren bidez.

  • Partaideen papera: Aktiboa. Alde bakoitzaren harrera azalduko dute, iritziak azalduko dituzte proposamenak eginez.

  • Gidari/Moderatzaileren papera: Erreztatzailea. Inpartziala izan behar du eta konponbide baten bilaketa bultzatu behar du.

12.Gaia

Moderatzaileraren lana ez da batere erraza izaten eta jakina, ezin du edonork bete. Moderatzaileak tratatu behar gaiari buruzko ezaguera tekniko batzuk behar ditu eta aldiberean, ezaguera psikologiko batzuk izatea:

 • Positiboa: Taldea aurrera eramaten dduten aspektu positiboetan zentratzen da. Taldeari bere kemena hedatzen dio.

 • Irekia: Partaideen eritziak onartzen ditu, kritikatu gabe. Ikuspuntu guztiak errespetatzen ditu. Entzuten badaki.

 • Inpartziala: Ez du zalekatasunik agertzen. Taldea ez du derrigortzen berak gustoko duen norabidean joan dadin.

 • Atsegina: Guztiak sinpatia eta adeitasunez tratatzen ditu. Inori ez dio errespetua galtzen. Umore-sena du.

 • Eragilea: Taldearen aurrerapenean laguntzen du, parte-hartzea motibatuz. Taldeari ez dio helburuetatik urruntzen uzten.

 • Inplikatua: Helburuaren lorpenean inplikatua sentitzen da eta bileraren garapena arretaz jarraitzen du.

 • Bitartekaria: Kontrako jarrerak gerturatzen saiatzen da. Gatazka-egoerak maneiatzeko gai da.

 • Normatiboa: Aldez aurretik finkatutako arauak bete daitezen kezkatzen da: ordutegiak, parte-hartze txandak… bilera guztiz eraginkorra izan dadin.

 • Sentikorra: Taldearen partaide bakoitzaren behar, arazo, lehentasun eta kezkak atzemateko eta aurre egiteko gai da.

 • Bizkorra: Gaiak aurkezteko, laburtzeko eta ondorioak jasotzeko argitasunez eta azkartasunez pentsatzen du.

13. Gaia

Gatazka motak:
Aurkakoaren arabera: pertsonabarnekoak, pertsonatartekoak, taldebarnekoak, eta taldeartekoa.
Ezagutzeko moduaren arabera: adierazitakoak eta ezkutukoak.
Erabilitako bitartekoen arabera: bortitzak-bortizak ez direnak.
Baliagarritasunaren arabera: suntsitzaileak-
gatazka produktiboak.
Lan-gatazkak: enpresarien eta langileen artean lanbaldintzen gainean sortzen den edozein kanpoko adierazpen, deseadostasun edo eztabaida, lan baldintzen zentzurik orokorrena izanda. Banakakoa, taldearena, juridikoa edo ekonomiko bezala sailkatzen dira.
Gatazkariirtenbidea ematea. Sarrera:Gatazkaren bat edo arazoren bat dugunean itxaroteko erabakia hartzen degu, horrela denborak arazoa konpondu zain gelditzen gera edo berez konponduko dela pentsatzen degu.
Gaur egun, ideia hau gaindituta dago eta gatazkak negoziazioaren bidez bideratzen saiatzen gera.
Gatazkaren kudeaketa:
Gatazka bat konpontzeko lehenengo baldintza konpondu nahi izatea da.
Ondoren, bi aldeek nahi dituen helburuak argitzea da.
Gero, gatazka adieraztea dator, ezkutuko gatazka kontrolatzen zailagoak direlako, hau da, gatazka badagoela onartu behar dute.
Batzuetan bi aldeek eta beste batzuetan alde batek ez du onartu nahi, baina gatazka sintoma bidez ere antzeman daitezke.
Ondoren, garrantzitsua da gatazka sailkatzea, bere ezaugarrien arabera errezagoa izan daitekeelako konpontzea
Ondoren, gatazkaren ebaluazioa da, bi aldeek arazo hori onanrtu eta gero, arazoa aztertzen saiatu behar degu.
Faktore erabakigarriak:
Gatazka batek har dezakeen bidea baldintzatzen dituen faktore batzuk daude;
Aldeen arteko aldez aurreko harremana: gatazka konpontzeko eta aldez aurretik egon diren harremanak oso lortuta daude.
Gatazkaren izaera: zabaltasuna, zurruntasuna, asetzen duen beste irtenbideak bilatzeko esperientziak…
Aldeen ezaugarriak: nortasuna, ideologia, heziketak, ezagutzak, gaitsunak, esperientziak...

Entradas relacionadas: