Gasos, laves i piroclasts

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,17 KB

 

-Què és un volcà:

 Els volcans són esquerdes o orificis pels que emergeix a L'exterior roques foses i gasos originats a l'interior Terrestre per la fusió de roques preexistents.

   -

Cambra magmàtica

És un dipòsit Situat sota terra, aproximadament a 3 – 5 Km sota l’obertura del volcà, on S’acumula el magma procedent de L’astenosfera. Les pressions de gas que Es donen dins aquesta cambra Magmàtica són les que determinen si Aquest magma emergirà a la superfície o no.
 

-Xemeneia volcànica:

conducte pel Qual el magma ascendirà des de la Cambra magmàtica cap a l’exterior. 
   

-Cràter:

és l’obertura del volcà Pròpiament dita, per on s’expulsen els Materials procedents d’una erupció. Adquireix forma de depressió, o bol, al Cim del volcà. 
 

-Con volcànic:

és l’elevació del Terreny formada pels materials emesos Pel volcà.

Productes alliberats pel volcà

 

-Cendres :

partícules de menys de 2 mm de diàmetre, barregen Amb el s gasos i viatgen amb ells. Poden sedimentar a grans Distàncies. 
  
-Lapillis són partícules de lava més petites (entre 4 i 50 mm), Solidificades ràpidament a partir de petites gotes de lava quan Surten del cràter.                  -
Bombes volcàniques (roques arrodonides majors de 50 mm de diàmetre) coagulació de lava fluida expulsada cap a l’aire a gran Altura, cosa que la solidifica ràpidament a l’aire i després cau.ç
   

-Líquids (lava):

 Materials fosos a temperatures entre 900 i 1.300 ºC. Pot ser més o menys fluida, depenent de la seva Composició química.
   

-Gasos:

 
  Vapor d'aigua, monòxid i diòxid de carboni, sulfur d'hidrogen, òxids de sofre, Nitrogen, clor, metà ... ◦ La presència dels gasos és molt important per determinar el mecanisme i el Tipus d’erupció, així com la fluïdesa de les laves. ◦ La barreja amb partícules sòlides molt lleugeres, les CENDRES, formen el PLOMALL. ◦ Si el plomall surt pel lateral del volcà, s’anomema FUMAROLA. ◦ Si el pes de les cendres és elevat, els gasos tendeixen a baixar a nivell de Superfície i formar NÚVOLS ARDENTS, unes masses de gas incandescent que Arrassen tot al seu pas.
                                 

Tipus d'erupcions

     

-Explosives:

 Magmes amb un gran contingut de gasos dissolts i ric en sílice. Les laves riques en Sílice són laves àcides i viscoses.  La lava s’expulsa de manera brusca i violenta. 
 

-Efusives:

Els magmes tenen pocs gasos dissolts i poca sílice. Les laves pobres en sílice són Laves bàsiques i fluides.  L’emissió de lava es fa de manera continuada i no violenta.
                                        

Fases de l'erupció:


 

-Fase inicial:

comença amb l’emissió de gasos pel cràter. Pot anar Acompanyada de tremolors del terra, que permeten deduir que L’erupció és propera i actuar convenientment per evacuar la Població. 
 

-Fase paroxismal:

la sortida de gasos és cada cop més abundant i Violenta. Comencen les explosions amb l’expulsió de cendres i Escòries que s’acumulen al voltant del cràter, formant el con Volcànic. El terra s’esquerda i finalment sorgeix la lava, que rellisca Per la pendent del con volcànic, arribant a formar veritables rius de Foc. 
   

-Fase terminal:

les explosions i emissions es van fent menys Freqüents i disminueixen en intensitat fins que el volcà deixa D’emetre materials i entra en repòs. En aquesta fase s’hi poden Percebre emissions gasoses com les fumaroles o els guèisers
                                         

Tipus de volcans:


     

-Volcà Hawaià:

 El magma és molt fluid, el gas acumulat en ell S'escapa lenta i suaument produint erupcions Tranquil·les i formant extenses colades
Els exemples més evidents Són els volcans de les illes Hawaii, com el Kilauea (amb un cràter de 5 Km De diàmetre) i el Mauna Loa.
     

-Volcà estrombolià:

 La lava del cràter no és tan fluida, per la qual cosa Els gasos que escapen formen explosions Esporàdiques més o menys violentes. ◦ L’exemple el volcà Stromboli, Situat a Itàlia
     

-Volvà explosiu:

 Lava molt viscosa, solidifica molt ràpidament al cràter, forma una crosta Que es destrueix en posteriors erupcions i surt en forma de piroclasts. ◦ Els gasos es desprenen en violentes explosions, separades per lapses Molt perllongats de repòs, i formen grans núvols de cendres. ◦ Edificis volcànics cònics, amb un clar domini dels piroclasts per sobre De les colades de lava. ◦ Exemples de volcans que erupcionen d’aquesta manera són l’Etna (Itàlia) i els volcans de les Canàries.

Entradas relacionadas: