Garraio iraultza

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,24 KB

 


3.2.AURREBALDINTZAK:-Iraultza demografikoak:populazioak gora egin ahala lan-indarra,prodktugileak eta kontsumitzaileak gora egin zutne eta merkatua zabaldu zen.BHan populazioaren hazkundea lortzeko hilkortasunaren beherakada egon beharra zen.Arrazoiak:hobekuntzak elikagaien ekoizpenean eta banakuntzaren garapenean;gaixotasun epidemikoen desagerpena; medikuntzaren garapena;higiene baldintzen hobekuntza./-Nekazal iraultza:
Elikagaien kantitatea,kalitatea,aniztasuna handitu zen=>bizi baldintza hobea ekarri,gaixotasunak eta goseteak murriztuz.=>Bizi itxaropena luzatu.Merkauta industriarekin batera luzatu zen,makina berriak agertuz/-kanpo merktza: 1.Aldiz kontsumo ondasunak indarrena jarri=>kontsumo ondasunen inbertsioa eta munduko merkatu bat sortzea ekarri/-
garraio sareak:
sortu eta kanpo merktza betetzeko lagundu zuen.Kanpoaldera joateko belaontziak asmatu zuten.Barnealdean kanal sarea zen inportanteena.Honekin eskulan kopurua,garraio denbora eta kostuak gutxitu.Sare hauen finantzaketa
SAk kapital pribatua erabiliz egiten zuten.1830ean trenbide sarea sortu zen eta finantzaketa modu berdina zuten./Europak trenb.Sarea,Britainiak kanal sarea// SEKTORE LIDERRAK:*Kotoigintza:1.Aldaketa teknikoa Ingalaterran.Energiarako 2 makina:-ardazketarakoa:haria ekoiztu bere stock-a handituz./-ehuntzerakoa: ohiala lortzeko,hau egin,tindatu,garbitu eta merkatura eramanez/Ondorioak: 1-produktibitate hazkundea ardazketan;lan-orduak,lan-indarrak eta P jaitsi. 2-P.Hazk.Ehunketan mekanizazioagatik.3.Ekoispenaren hazk.Kotoigintzan.// *Siderurgia:Suediak burdin ekoizpenaren monopolia zuen eta BHak horrekin bukatu nahi.Ingalaterran hirigintza eta Enclosure sistemen ondorioz, egur erreserbak gutxitu eta harrikatza erabiltzen hasi ziren.Horri esker,enpresa kontzentrazioa egon zen meatoki inguruetan=>Harrikatza gutxitu zen eta hori konpontzeko Reverbeko labea sortu zen,teknologia hidraulikoan oinarria//INDUSTRIALIZAZIOAREN FINANTZAKETA:*Aldaketa teknikoaren ondorioak:burdinaren ekoizpena handitu eta trenbidearen garatzean siderurgiaren beharra zegoen eta gero fabriketatik merkatuetara produktuak eramaten ditu.*Finantzaketa motak:-Factory sistem:enpresa antolaketa unitate txikiak,ugariak eta autonomoak.Konkurrentzia osoan aritzen ziren/-Autofinantzaketa:gutxi erabiltzen dute kapitalaren merkatua,konpetentzia dago/-Kapitalaren helburua:erabilitakoaren errendimendu handiena lortzea/ -Banaketaren papera:familiatik lortzen da kapitala.3.3.*INDUSTRIA IRAULTZA:hedatzeko manufaktura tradizio bat,harrikatz ugari eta ura eskuragarri izatea beharrezkoa zen.3baldintzak betetzean Ind.Iraultza emango zen eta=>teknologia guztiz transferituko zen./*2.IND.IRTZA: 3baldintzak ez badaude,beste bide bat aurkitu beharra konkurrentzian aritzeko.Helburua:konkurrentzian aritzen ez diren herrialdeen prezioak jaistea,munduko prezioetara heltzeko eta merkatuak bereganatzeko.Prezio erlatibo eta absolutuak bat egiteko teknologia beharra zuten.Garraio sisteman hobekuntzak,moneta politiko berriak eta moneta sistemaren antolaketa sortu. Ekonomia politikan eztabaidak:-Merkantilismoa:gero eta kontrol gehiago, monopolioa bultzatuz.Hau mesedegarria zen koroarentzat eta merktrientzat./ -Librekanbistak:merkataritza askea bultzatu zuen eskaintza agregatua handitzeko eta partaide denek onura ateratzeko.Arazoak sortzean kostu eta abantaila koperatiboak kontuan hartu beharko dira/Ingalaterrak egin zuen librekanbioa lehenengo,baina mugak zituen:ogasuna(errentaren gaineko zerga) eta garauen legea(lege protekzionista,elikagaiak garestitu zituen)//Zabalkuntza baldintza orokorrak:*GARRAIO SARE:3aldaketa inpotant: 1-Garraio ekarpena Ind.Irtzara:salgaien garraio masiboa,errentagarri bihurtzea 2-Garraio mota ezberdinen hedapena:trenbideak(potentzia handia eta azkarragoak prezio merkeagoan);itsasontzia(altzairuzkoak eta helizearekin);telegrafo elektrikoa(urpeko sarea sortu).3-Inbertsioa:ozeanoen arteko kanalen eraikuntza egiteko,merkatua zabaltzeko:-suez:Atlantiko eta Asiaren arteko lotura.-Panama:Mendebaldeko kostalde amerikarra eta Japon/ Ondorioak:garraio kostuak beheratu;naziona eta nazioarteko merkatuak eratu;posizioko errentak desagertu;konkurrentzia handitu;munduko geografia ekonomia aldatu//*NAZIOARTEKO MONETA SISTEMA(URRE PATROIA): merkatal balantza salgaien balantza da non esportazio eta inportazioen gorabeherak adierazten dituen.Honen barruan pagamendu balantza dago, sarrera eta ordainketa guztiak adierazten ditu:salgaien balantzea,zerbitzuen balantzea,transferentzien balantzea eta kapitalaren balantzea sartzen dira. Bi saldo mota daude:positiboa(sarrerak ordainketen gainetik,erreserbak handitu (Nazioa aberastu),negatiboa(....Nazioak zorrak)/Sortzen zen zorra metalikoa zen,urrearen bidez zorrak odaintzen ziren eta horri urre-patroia deritzo. Urrearen zirkulazio librea bermatu zen nazioarentzat eta pertsonentzat. Nazioek beren monetaren balio finkoa ezarri zuten urrearekiko.Erreserben maila kalkulatzeko,BPGaren,inportazioen eta esportazioen batuketa egin behar zen.XIX.M.An,urre patroiak dibisa bat du:Libra Esterlina,urrea ordezkatzen zuen, dena ez zen urrearekin ordaintzen.

Entradas relacionadas: