Gallego tema 3

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en gallego con un tamaño de 3,65 KB

A lingua e as suas variedads:-variedades temporais ou históricas:corresponden as variaciones dunha lingua ao longo do tempo.-variedades xeograficas :sn as variantes q 1 lingua presenta nas distintas zonas xeograficas nas q se falan.A este tipo de variades tamen se lle chama dialectos.-Variedads socioculturais:sn distintas maneiras de de falar:·nivel culto:corresponde as persoas q teñen 1 alto nivel cultural e expresanse nunha lingua coidada e correcta.·nivel medio:corresponde a lingua estándar.·nivel popular:e o propio das persoas cn escasa formación lingüística.·Nivel vulagar:e opropio de falantes carentes d instrucions q,debido ao descoñecemento das normas lingüísticas.-Variedads situacionais:Rexistro formal,propio das situacions solemnes nas q hai q coidar a expesion e a forma da mensaxe.·Rexistro informal,q e a variedad mais empregada, sobre todo na lingu oral.CASTELAO:Castelao nace en Rianxo no seo dunha familia mariñeira.Reside na Pampa Arxentina onde emigrara seu pai.De volta en Galicia,estuda o Bacharelato e a carreira de Medicina en Santiago.Marxa a Madrid para cursar o doutoramento e,d regreso en Rianxo,exercer a medicina durant algún tempo,pero abndona definitivament a profesión para ingresar por oposición no Instituto Xeografico e Estatico.Durant ests anos participa no sindicato Accion Gallega e ingresa no galegismo ao entrar en contacto coas Irmandades da Fala,iniciando 1 inteso labor político q continuara ata a sua morte.Comeza tamen a sua relación co grupo ourensan de Risco,Otero,Cuevillas e Losada,e en 1920 faise cargo da dirección artística da revista Nos.En 1923 entra a formar parte do Seminario de Estudos Galegos.Tras o remat da ditadura d Primo d Rivera,incrementa a sua actividad política e participar en 1931 na creación do Partido Galeguista.En 1934,coa xegada ao podr da dereita,perde o seu escano e é dsterrado a Badaxoz.En 1936 volve ser elixido deputado polo Partido Galeguista.No exilio continua desenvovendo 1 intenso laborpolitico.NARRTIVA:"Un ollo d vidro"(ë unha novela curta de caratere humoristico centrada no tema de ultratumba,un esqeleto narra a sua actual vida nun cemiterio),"Cousas"(conxunto de 45 relatos breves acompañados de ilustracions),"Retrincos"(colecion de 5 relatos autobiografiscos),"Os dous d sempre"(Presenta a biografia paralela de 2 personaxes).TEATRO:"Os velles nn deben namorarse"(Consta de 3 lances independentes pero de tema e estrutura semellante,encadrados entre un prologo e un epilogo).ESNSAIO:"Diario","As cruces de pedra na bretaña","Sempre en Galiza"(son catro libros nos q o autor expon o seu pensamento politicoe presenta a historia,a cultura e os problemas de galicia desde unha optica nacionalista),"As cruces d pedra na Galiza".Catelao tamen foi pintor debuxante e caricaturista.

Entradas relacionadas: