Gallego

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en español con un tamaño de 1,64 KB

periodo prerromamo
baixo o nome de periodo prerromano englobanse os seculos previos a chegada da cultura e a lingua latina a nosa terra.nesta etapa a imaxe q ofrece galiza era a dunha serie de pobos mesturados sen coexcion politca e con frecuentes enfrontamentos entre si.a suas linguas reciben o nome xenerico de linguas prerromanicas.
a chegada do latin a peninsula marca o comezo dun proceso de aximilacion cultural.o resultado mas salientable sera a eliminacion das linguas preexistentes.
os sustrato prerromano,isto e,o consunto de trazos q deixaron as linguas autotonas prerromanas,ia influir notablemente no peculiar acento do latin empregado na hispania.as linguas prerromanas deixaron vestixos fumandamentamente na toponimia e no lexico comun referido a vida cotia:
-o mantemnemeto da raiz carr-:carrapucho,carrasca
-o mantenemeto da raiz mor.:amorodo,morote
-o sufixo asc- e usc:tarrasca,vaiscom
-o sufixo derivativo nominal ego-:galego,labrego
-os toponimos rematados en obre,abre,ebre-:baixobre,cecebre

a romanizacion
chamamos romanizacion o proceso historico de asimilacion dos pobos ibericos a o mundo cultural romano(s 3 y 2 a.c)ata a desintegracion do imperio romano(s 5).aquel conxunto de pobos q abitaba na peninsula acabou por adoptar a cultura da lingua latina.
a romanizacion foi un proceso graduado q non se realizou simultaneamente en toda a peninsula.podemos recoñecer 3 movementos.
-ata a fins do S 1a.c:
-dende o 29 a.c ata o S 3 d.c a partir do S 3:definitiva imposicion do latin vulgar como unica lingua oficial

Entradas relacionadas: