Gallego

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en español con un tamaño de 2,32 KB

 
1)emprego do pronome atono de 3ª persoa: no,ne,nes,nas:escribese despois de verbos rematados en ditongo. lo,la,los,las:escribese despois de infinitivo,verbos rematados en pronomes atonos.
o,a,os,as:escribese nos demais casos.
2)te che:
te:o pronome persoal atono da 2ª persoa singular te empregase para o obxecto directo e podese substituir polos pronomes atonos a,la,ne,se.
che:o prone persoal atono de 2ª persoa singular che empregase para o obxecto indirecto e podese substituir polo pronome persoal atono lle
3)os determinantes:son palabras variables que acompañan ao substantivo para concretar o seu significado.clases:artigos,demostratios,posesivos,indefinidos,numerais, interrogativos e exclamativos.
4)emprego da segunda forma do artigo:a segunda forma do artigo determinado e lo,la,los,las so e obrigatorio empregala coa preposicion por e co adverbio u (onde este).formas:a)polo,pola,polos,polas.b)u-lo,u-la,u-los,u-las.nos demais casos o seu emprego e voluntario: colle-los libros ou coller os libros.
5)o artigo:o artigo acompaña ao substantivo e indica o seu xenero e numero.
clases:
artigos determinados:acompaña a substantivos coñecidos. formas:o,lo,a,la,os,los,as,las.
artigos indeterminados:acompañan a substantivos descoñecidos.formas:un,unha,uns,unhas.


6) o artigo:
-nº 1.formas tonicas do pronome persoal
contraccion de preposicion co pronome persoal de 3ª persoa
o pronome persoal atono
emprego do
te che
os determinantes
os artigos.
7)preto do falante:este,esta,estes,estas,isto(pronome).
preto do receptor:ese,esa,eses,esas,iso(pronome).
lonxe dos dous:aquel,aquela,aqueles,aquelas,aquilo(pronome).

Entradas relacionadas: