Galego ntre 1900 e

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 1,44 KB

Galego ntre 1900 e 1936:
cntinua a labor dignficadora. N 1906 fundas a real academia galega, presidida x murguia, elaborou 1 gramatik e 1 diccionario.Ns 1ªs decads S XX publicns obrs como o boletn da real akdmia galga, dicionario galego-cstln(1913), elemnts de gramatik istorik gallega gramatik do idiom galego. Os movmnts cmo o agrarism o nacionalsmo aumntarn os usos do galego.As irmandads da fala iniuguran o nacionalismo: doctrina nacionalista(1921) e Teoria d nacionalismo(1920).Crean revista a nosa terra.N 1920 Vicnt risco, Arturo noguerol, otero pedrayo, cuevillas, castlao e anxel casal comezn a publikr a rvista Nós. En 1923 fundas o Seminario d Estudos Galegos.Publicn o boletin do seminario...En 1936 estatuto de autonomia, pero pouco dspois estala guerra civil.
Galego ntre 1936 e 1975:
Galicia keda controlada polos revelds, pero huobo rsistncia.moitos fusilamntos.Moitos itelectuais emigran. N 1950 nace a editorial galaxia.Prducs represion do idioma e ideoloxia kstelnizadora.o galego e cnsiderado como dialecto.produccion literaria nula.A fins ds 40 comza 1 lenta rcupracion.Ns 60 reaparce a rvist Grial e a RAG instaura o dia ds letrs galgs. Os estudants agrupns n colectivs com ERGAe nace a "Nova cancion galega". Ao final do frankismo aparece en 1974 o progrma Panorama de Galicia n galego.Desgaleguizacion: escola, exercito, igrexa, medios de comunicacion.

Entradas relacionadas: