Galego

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 6,73 KB

a literatra d s XX kractrizas x sejir as liñas ds autrs do rexurdimnto:rosalia,curros e ponda.os xeneros son o realismo,o intimismo,paisaxismo e o celtismo.outrs cmo cabanillas,recollen esas grands liñas d rexurdimnto,pero renovanas cas innovacions formais d principio d sculo,sobr to do modrnismo.a maioria ds scritores son artifices dos dous grands mobmntos socio-politiks:galegismo e agrarismo.NORIEGA VARELA:educase n1 seminario,ond inicia a sua formacion literaria e compon os primeiros poemas.e mestre e vive en distints lugars d galicia,o q lle permit coñcer varios intelectuais:leiras pulpeiro,villar ponte,otero pedrayo...Obra:a sua obra poetik recollese no volume do ermo q se reeditou varias vces entr 1920-46.os poems mais antigos foran publkdos ants d pasar o libro co titulo d montañesas.na sua obra sinalans 2 asptos:poesia costumista:prdomina nas suas 1ªs cmposicions.sege o realismo costumista do rexurdimnto,cntrado na dura vida dos labrgos ou nas alegrias das suas fstas e tradicions.son poemas brves d cort moi popular,scritos na fala dos labrgos.lirismo da natureza:os elemntos mais umildes da paisaxe montañsa,convrtnse nos protagonistas da sua lirik.una version mais culta dsta liña cnformana os sonetos,xurdidos da influencia d poetas portugess. RAMON CABANILLAS:cambades formado n seminario d santiago,ond se afeciona a leer.traballa d administrativo no concello d cambados ata q marxa pa cuba,onde entra n contacto coa intelectualidade galegista e dase a coñcer cmo poeta,aqi publik os 2 pimeiros librs d poemas,cos idearios galegista e agrarista.volve a cambados e o seu traballo,pons o servizo do mobmnto agrarista e colabora coas irmandads da fala;e scrib amiudo n a nosa terra.elabora un poema q se cnvrte na principal voz lirik do galegismo.ingrsa na real academia galega co discurso a saude nos poetas galegos,e na real academia española cun discurso sobre pondal.dsd enton vive en madri ata a gerra civil,q se muda a valencia.na posgerra vivira en madri e cambados adicado a literatura ata a sua morte na sua vila.obra:e o poeta do agrarismo e das irmandads,axunta na sua obra tradicion e renovacion.recolle as grands liñas poetiks do rexurdimnto e actualiza sta tradicion cn modelos stetiks renovadores,sobre to co modernismo: na noite estrelecida. poesia lirik:na 2 dekda do seculopublik os 3 poemarios liriks mais reprsntativos:no desterro(1913),vento mareiro(1915) e da terra asoballada(1917),en els aparecn as 3 grands liñas tematiks: -poesia civik:d caratr social e combativo.critik o poder centralista e caciqil,a inxustiza e a vida misernta do campsiño. -poesia intimista:na liña rosaliana,sobr a vida,o amor e a natureza. -poesia costumista:renova o vello costumismo ruralista cn trazos modernistas,tant na forma cmo no tratamnto tmatiko. poesia narrativa: na noite estrelecida e o gran poema mitik e simbolik do galegism.TEMATIK:axunta os temas da materia d bretaña,mitos celticos,tradicion e idealismo cristian e o ideario nacionalista das iramndads. ESTRUTURA:3 sagas:a espada escalibur,o cabaleiro do santo grial e o soño do rei artur.a strutura e triangular:3 sagas,3 arqetipos:merlin,galahaz e artur;3 divisas gerreiras:spada,scudo e spora;3 perigos pa galahaz:feitizos,besta ladradora e frmosa doncela;3 sinais sobrenaturais:luz,barca e grial.todos son simbolos do itinerario d1a cnqista espiritual:a realizacion do ideario nacionalista e cristian.GALEGIZACION DA MATERIA E INTNCION:a vella materia d bretaña aparece galegizada:as paisaxs dscritas,os 3 simbolos stan n galicia... ASPCTOS FORMAIS:a obra sinifica a madurez dfinitiva da linguaxe poetik galega.e una obra d fondo epiko cnstruida cn tecniks propias da lirik da ondamodernista:inmovilizacion da acion e prdominio da dscricion,presncia d elemntos preciosistas...na metrik altrna o alexandrino cn rima pareada para a narracion e a dscricion solemnes e demoradas;o octosilabo pa dar voz os personaxs e dstakr pasaxe clave;e o eptasilabo pa a dspedida dramatik d artur. Teatro:compuxo 2 pezas:a man d santiña q foi a 1 reprsntacion do conservatorio nacional d arts galegas,institucion creada xlas irmandads po impulso do teatro galego.e una comedia n prosa nun ambient d clase alta e asunto amoroso,con dsnlace feliz.o obxetivo era axegar ao publik burgs e urbano un tipo d teatro q coñecia so en castelan,e cabanillas axegallo en galego. o mariscal:drama istorik en verso scrito a pedimnto d villar ponte.recrea a lnda do mariscal pardo d cela,mitifikdo polo galegismo da epoca cmo abandeirado da oposicion galega a autoridade cntralista dos reis catoliks. Prosa:reducese ao discurso da entrada na real academia e ao prologo do 1 libro da editorial galaxia, antifona da cantiga (1951) antoloxia d cancions populars,das q fai comntarios laudatorios. XERACION NOS:conformana scritores pertncnts ao mobmnto das irmandads da fala.o nome provenlles da revista mais imxtant da istoria da cultura galega,fundada x els.os mnbros mais dstakds sn castelao e os mnbros do cenaculo ourensan:risco,pedrayo e cuevillas.tiñan unha solida formacion e staban o dia das corrents artistiks,culturais e intelectuais da epok.isto permitialls dspregar unha intnsa atividade multidisciplinar,cnvrtndose nos maximos dirixnts do movemnto galegista da epok e sntar as bases da cultura e do pnsamnto galegos modernos.actividads levads a cabo:-sn os 1s en pratikr a normalizacion linguistica ao usarn o galego pa todo x 1 vez na istoria cntmporanea. -crean editoriais:celtiga,lar e nos. -crean o seminario d studos galegos co oxetivo d levar a cabo o studo cientifico d galicia en todos os aspectos.e x fin galicia digna d studo das ciencias modrnas e o galego e lingua pa expresion cientifk. -maduran os xeneros mens dsnvolvidos:narrativa e teatro,e tamn crean definitivamnte o ensaio galego.CENACULO OURENSAN:nucleo formado x pedrayo,risco e cuevillas,amigos dsd a infancia q sufriron una evolucion vital e espiritual semellante:eran mozos individualistas e reblds q dsprezabn galicia,fascinabanlles as corrents culturais europeas do momnto.pero dan un cambio radikl,ingrsando nas irmandds e traballndo o servizo d galicia.fundan nos e deixan explikda esta evolucion en:cuevillas no artigo dos nosos tmpos ;pedrayo en arredor de si ;e risco en nos,os inadaptados.

Entradas relacionadas: