Gainegitura ideologikoa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,61 KB

 

EkoizpenSistemaMarxiarra:


Marxek gizakiaren historia Behartuz,ekoizpen sistema desberdinak:
1)
PRIMITIBOA=jabetza Kolektiboa.
2)
ASIARRA=Jabetza Pribatuaren agerpena.
3)
ESKLABISTA/(Grezia Eta Erroma)
4)
FEUDALA(Erdi Aroan)
5)
KAPITALISTA INDUSTRIALA
6)
KOMUNISTA(jabetza Pribatuaren desagerpena)/Gaur egun ekoizpen sistema NEOLIBERALA Da;beraz,Marxen iragarpenak ez ziran bete.Ekoizpen sistema eredu Desberdinak prozesu dialektiko baten ondorioak dira.Abiapuntuko Ekoizpen sistema hondatu egiten da eta beste bat agertuko da,era Berean hau hondatzean,berri bat agertuko da.Etengabeko mugimendua Dago,beraz prozesu dialektikoa da.Ondorioz,batzuk zapaltzaileak izan Dira eta beste batzuk,gehienak,zapalduak.Horrek sortu dauz klaseen Arteko borrokak.Era berean,ekoizpen sistemak daukaz Marxen ustez bi Ezaugarri nagusi gainegitura eta Azpiegitura/egitura.

GAINEGITURA:

Egitura Juridikoa eta Egitura politikoa:Estatua eta Estatuaren lege eta Erakunde desberdinak adierazten dauzEgitura ídeologikoa: Bereziki Izango dogu filosofia eta erlijioa./Marxek izango dau gainegituraren Ezezko balorapena.Bere iritziz,gainegituraren zeregina gutxiengo eta Gizarte mailan nagusi diran interesak,bereziki ekonomikoak babestea Eta legitimatzea izango da. Ekoizpen sistema Feudalean,esaterako,Estatu kontzeptua zan Antzinako Erregimena,monarkia soziala, filosofian filosofía kristaua eta Erlijio arloan erlijio kristaua zan nagusi.Eredu komunistan,Estatuak Zeregin eta helburu bat izango dau:ondasunen banaketa legezkoa egitea Eta ekoizpen justua izatea eta justizia soziala Bideratzea.

EGITURA/AZPI EGITURA:

Marxek Jabetza pribatua aipatzen dauanean ekoizpen bitarteko jabetza Pribatua esan nahi dau,gutxiengo batzuen esku dagoan jabetza.Ekoizpen Bitartekoen barruan:1.Iehengaia,materia prima doguna
2.lan Bitartekoak,ekoizteko prozesua bideratzeko ezinbestekoak eta Baita
3.lan Indarrak ere,langileen prestakuntza eta kualifikazio maila dana. Azkenik,4
.Azken Lan produktuak behar dira.Eredu komunistaren arabera,jabetza Pribatuak Estatuaren esku geldituko dira.Ekoizpen prozesua ez da Bakarrik erlazio ekonomiko hutsa,lan harreman ezberdinak ere sortzen Dira.Ekoizpen harreman honeen barruan lan banatzea dogu.LAN BANAKETA:Gizakiak ezagutuko dauz hurrengo banatzeak:1.Banatze naturala:
Ezaugarri biologikoak kontuan harturik bereiziko doguz Indartsuak eta ahulak eta indartsuak gain-biziko dira2.Banatze Teknikoa:Lan zereginaren arabera egongo dira profesional zail Desberdinak
3.Banatze Soziala:Garrantzitsua izango da Marxentzako.Ekoizpen bitarteko Jabetza pribatua agertuko da.Jabeak gizarte zail gorenak izango dira Eta ez direnak jabeak dira gizarte maila baxukoak./Marxek lehentasuna Emongo deutsa egiturari,egitura aldatuz gero,beste gainegitura Guztiak ere aldatuko diralako.

Antropologia Marxiarra:


Gizakia izaki Naturala eta gizakitua da
NaturalaGaitasun Eta beharrizan naturak daukaz.Era berean,besteengan errealitate Sensible le agertzen da.

Gizakitua:

bere Ekintzen kontzientzia dauka.Gizaki lez osotzen da bere helburu Nagusia gizakia izaki soziala da.Gizakiok helburu batzuk gaukaguz, Proiektu batzuk..Eta gizakia egiten da gizarteratzen dan Neurrian

.Gizakiak objetibatzeko Beharrizana dauka

gizakia izaki naturala Da eta gizakitua izanik,lanaren bitartez naturan objetibatzen Da,gizakiak beharrizana dauka Naturan,gizartean,historian….Konpontzeko.Kanpora proiekzio honek Adierazten deusku gizakia ez dala indibiduala

.Lana Gizakitzeko bidea izan behar da

lana da Gizakiaren ezaugarri esentzaiala eta lanaren bitartez gizakiak bera Eta mundua gizakitzen dau.Ekoizpen sistema kapitalistan langilea Zapaldua da eta lana menperatzaile bihurtzen da,lanaren alienazioa Nagusituz,marxentzako lanaren alienazioa izango da ardatzezkoa,beste Alienzaio mota guztiak honen ondorioak diralako.Gizakiarenezaugarri Esentziala langilea izaten da

.Lanaren Bitartez,besteekaz hartuemonak jorratuko ditu gizakiak

lanaren Bidez ekoizpen harremanak sortzen dira.Lan eskulanak eta lan Intelektualak bereiziko dira eta lanaren banatzea ekarriko dau Gizakien banatzea.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
Alienazio politikoa