Funcions urbanes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,34 KB

 

1. APROXIMACIÓ A LA CIUTAT

- Les ciutats són Llocs on es concentra la població i les seves activitats. Les ciutats Centralitzen una sèrie de funcions urbanes i un gran nombre de serveis

- Una ciutat es Pot definir des de diferents factors:

Per la quantitat d’habitants.

Per l’activitat econòmica: la Població urbana es dedica, majoritàriament, a activitats relacionades amb els Sectors secundari i terciari.

Per la forma o morfologia urbana: La realitat urbana es relaciona amb un medi construït i amb espais densament Ocupats.

Per l’estil de vida: és un lloc de Trobada entre persones i d’intercanvi de productes i idees.

- També poden Tenir diferents funcions:

Funció politicomilitar.

Funció comercial i financera.

Funció industrial.

Funció cultural i turística.

Funció residencial i convivencial.

2. LA MORFOLOGIA URBANA

- La morfologia urbana Estudia la ciutat tenint en compte la distribució dels seus carrers i edificis, és a dir, la seva trama urbana.

- El pla urbà és la Representació gràfica, a escala, d’una ciutat.

- A gairebé totes les ciutats europees, si es mira el pla urbà es poden Diferenciar:

el barri antic = centre històric:

od’origen ROMà: mostra una trama Ortogonal, amb una plaça central (sovint ha desaparegut)

od’origen medieval: mostra una Trama densa, intricada i irregular amb carrers estrets

l’eixample = causat per la industrialització; Trama urbana Planificada:

opla radiocèntric: com els radis D’una roda de bicicleta, al voltant d’una plaça

opla ortogonal o reticular: forma De quadrícula

opla lineal: al llarg d’una via de comunicació Com una carretera, un riu...

barris perifèrics = situats als afores de la Ciutat, es poden donar diferents casos:

ociutat dormitori: grans blocs D’habitatges, amb molta densitat de població

ociutat jardí = sovint són Urbanitzacions de cases unifamiliars i molta zona verda

obarris marginals = barris Degradats, amb infravivendes i barraquisme

Pla irregular

Pla ortogonal

Pla radiocèntric

Pla lineal




3. EL CREIXEMENT URBÀ AL LLARG DEL TEMPS

- La industrialització marca la diferència pel que fa a la forma de les Ciutats:

Ciutat Preindustrial:
Fins al Segle XIX, moltes ciutats europees van ser Petits nuclis aïllats

oLa ciutat antiga: Grècia i Roma = Al voltant de l’àgora o el fòrum

oLa ciutat medieval: emmurallades, Desordenades

Ciutat Industrial:

oAmb la construcció de les Fàbriques, que transformen totalment el paisatge

oL’arribada massiva de treballadors Des de zones rurals buscant feina i millors condicions de vida, porta la Destrucció de les muralles i els eixamples.

Ciutat Postindustrial:

oAmb la construcció de polígons Industrials (als afores, la perifèria, dels nuclis urbans)

oSorgeixen les àrees o regions Metropolitanes

4. UN MÓN DE GRANS CIUTATS

- Les grans ciutats del món es caracteritzen per:

Ser aglomeracions urbanes enormes.

Mantenir moltes desigualtats Internes.

Tenir un nivell alt de Desenvolupament.

Ser competitives entre elles.

- A escala Mundial la jerarquia urbana Distingeix quatre nivells bàsics:

Metròpolis globals: amb poder Decisiu a nivell mundial (Tòquio, Londres, Nova York...)

Metròpolis mundials: amb molta Projecció internacional (París, Amsterdam, Los Angeles...)

Metròpolis nacionals: normalment Les capitals d’Estat o ciutats amb moltes funcions i un gran nombre de serveis

Centres regionals i comarcals: Exerceixen una influència notable sobre els pobles de la seva rodalia

-

Àrea Metropolitana

O zona Metropolitana, es refereix a la regió urbana que envolta una ciutat principal i Diverses ciutats satèl·lits.

-

Megalòpolí:

és una àrea metropolitana Molt extensa o una llarga cadena de àrees metropolitanes gairebé contínues. (per exemple la que s’estén des de Boston fins a Washington, al llarg d'uns 800 Km de longitud, passant per Nova York, Filadèlfia i Baltimore)

- Conurbació

: continu urbà Resultant del creixement simultani, recíprocament influït, de dues o més Ciutats pròximes, i que arriba fins a fer desaparèixer l'espai rural entre Elles.

-

Regió urbana

Àrea urbana discontinua, Integrada por ciutats disperses, però el suficientment densa per a que tot el Territori compleixi funcions d’ordre similar

Entradas relacionadas: