Funciones del llenguatge

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,73 KB

 
Funciones del llenguatge
F.emotiva:expresa sentiment,opinions,critiques de lemissor.
(ai!quina pena que em fa!)
F.incitacio(preten provocar una resposta en el receptor(laia vine!no calq ue corris)
F.informativa(preten transmetre informacions objectives sobre el referent(la formula de l'aigua es de h20)
F.contacte:preten establir,mantenir o interronpre el contacte entre els parlants y assegurar el bon funcionament del canal de comunicacio(em sents be?estas al cas?)
F.Poetica:preten posar en relleu la forma del mateix missatge jugar amb la manera com usem la llengua(pro plou,pero,pel que plou ,plou poc)
F.metalinguistica(preten aclarir o explicar el codi.Predomina en
d iccionaris i gramatikes)
Signe:relacio entre significat i significant es arbitraria amb intencio comunicativa.(picar de man en un recital)
Indici:relacio entre significat i significant es per causes(les fulles caigudes) naturals,contacte,no te intencio informativa.
Icona:es de semblança(dibuix d'una inpresora)
Context:discursio(elements linguistics q envolten allo q es diu abans i despres)/situacional(conjunt heterogeni de factors,circumstancies q envolten l'acte comunicatiu)
L'us de la llengua oral es força diferent de l'us de la lengua escrita q sen fa en un llibre en q el receptor no comparteix la mateixa situacio.
Dictic:signes q aseñalan determinats elements q intervenen en lacte comunicatiu(personal,espacial,temporal)
Text:el complex de signes q anomenem text es la unitat comunicativa fonamental.Terme text desitja tan misatges orals com escrits.


Entradas relacionadas: