Funciones del aparat digestivo

Enviado por Anonimo y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,91 KB

 

Per mitjà de la nutrició l'organisme incorpora i utilitza els nutrients amb la finalitat de mantenir un estat funcional òptim. La nutrició és un procés complex en el qual participen quatre aparells diferents del nostre cos: el digestiu, el respiratori, el circulatori l'excretor. Les funcions que duen a terme aquests aparells estan controlades pel sistema nerviós i pel sistema hormonal.

L'aparell digestiu. S'encarrega de digerir els aliments i de convertir-los en substàncies més simples, que passen a la sang i poden ser assimilades per les nostres cèl·lules.

L'aparell respiratori. S'ocupa de l'intercanvi de gasos; és a dir, d'aportar oxigen (O2) i d'eliminar diòxid de carboni (CO2).

L'aparell circulatori. Es fa càrrec, a través de la sang, de transportar l'oxigen i les substàncies aprofitables dels aliments a les diferents cèl·lules del nostre cos, perquè aquestes els puguin utilitzar. D'altra banda, també recull i transporta el diòxid de carboni i les substàncies de rebuig produïts per les nostres cèl·lules.

L'aparell excretor. S'encarrega d'eliminar les substàncies de rebuig que transporta la sang.

L'aparell digestiu s'encarrega, d'una banda, de transformar els aliments en substàncies més senzilles perquè les cèl·lules els puguin absorbir i utilitzar, i d'una altra, d'eliminar les restes no digerides.

L'aparell digestiu està format per dos tipus d'elements:

El tub digestiu. És un conducte, d'uns deu metres de longitud, constituït per la boca, lafaringel'esòfagl'estómacl'intestí priml'intestí gros i l'anus.Les glàndules digestives. Són un conjunt de glàndules annexes que secreten diferents substàncies que són necessàries per descompondre els aliments. Són les glàndules salivals, elfetge i el pàncrees.

L'aparell digestiu és l'encarregat de fer les funcions digestives. Aquestes funcions comprenen els processos següents:

La ingestió. És l'entrada d'aliments al tub digestiu a través de la boca. Durant la ingestió els aliments són triturats per les dents i mesclats amb la saliva.

La digestió. És la transformació dels aliments en substàncies més senzilles, anomenades nutrients, perquè les cèl·lules els puguin aprofitar. La digestió es produeix per mitjà de dos tipus d'accions:

Mecàniques. Consisteixen a tallar, triturar i mesclar els aliments. Es duen a terme, principalment, a la boca i a l'estómac. Provoquen canvis físics en els aliments, com ara reduir-los de mida i mesclar-ne els components, per facilitar les accions químiques.

Químiques. Consisteixen en la transformació dels aliments en compostos més senzills, gràcies a l'acció de substàncies que provoquen canvis químics en els aliments.

L'absorció. És el procés per mitjà del qual els nutrients obtinguts en la digestió travessen la paret del tub digestiu fins als vasos sanguinis. Aquest procés permet transportar els nutrients per la sang a tot el cos.

Entradas relacionadas: