Funció i significat d'eros i psique

Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,34 KB

 

Les qüestions formals Que s’han de tenir en compte com a especialistes respecte a la forma es centra En:

La Composició:

és la relació de les parts, com s’organitza a nivell Formal, però no es pot analitzar només a nivell formal. Depèn de molts factors Però principalment de la funció d’allò que s’està fent. No és el mateix la Funció d’una església que la de un museu, ja que les funcions són diferents. En Pintura, no és el mateix un Judici Final que una Bodega, ja que no volen Transmetre el mateix i per tant no tenen la mateixa funció. El cànon de cada època també influeix, les relacions de les parts en el tot no és el mateix en Una escultura de Giacometti i l’estudi de les proporcions de Leonardo.

Materials I tècniques:

cada llenguatge artístic fa servir tècniques i materials Determinats, no es el mateix gravar una pel·lícula que pintar un quadre, hi ha Molts materials i moltes tècniques. També s’ha de tenir en compte quin es el significat que lliga el material i la tècnica. (Una roca molt dura que Signifiqui durada de temps i tingui un significat lligat amb la cultura egípcia I un material fràgil per dir allò efímer en un moment que es posa en dubte L’art tradicional i la durada d’aquest).

Color:

Sempre es té en compte, es important perquè ens transmet significat en l’obra, Però el color és un dels elements menys important, ja que és variable Històricament. Alhora, depenen de la perspectiva que hi ha al voltant i el Color té a veure amb la percepció. Wittenstein diu que els colors inciten a Filosofar. Si analitzem un color només d’una perspectiva formal, el color emet Una cosa que només pot ser rebuda d’una sola forma, però no és així (el color Blanc ens provocarà una reacció a nosaltres diferent a la reacció d’un esquimal). El color també te a veure amb la seva lluminositat, intensitat, etc. El significat D’una obra d’art no es pot confondre amb el tema d’aquesta, ja que un mateix Tema pot vehicular diferents significats i un mateix significat també pot ser Expressat per diferents temes. La iconologia s’encarrega de com un mateix tema Es representa de diferents formes en un mateix període de temps o bé de manera Diacrònica, com un tema va variant (canviant de significat) al llarg de la Història.


Baxandall un gran iconògraf escriu “Pintura i Vida Quotidiana en el Renaixement”, on diu que quan Nosaltres des d’avui mirem al Renaixement, apliquem la nostra manera de mirar Al món, i la interpretació que fem es amb la nostra subjectivitat actual. Aquesta Idea té validesa en un cert percentatge, però el que hem de fer es mirar cap a La comprensió més total possible de com seria en aquella època. O bé ens posem En la postura post moderna i diem que no podem entendre per complet el codi del Renaixement i en lloc de entendre-les parlem del que implica emocionalment per Nosaltres, o bé intentem la comprensió del emissor. No es pot arribar a la Reconstrucció absoluta del passat, però podem intentar acostar-nos el més Objectivament possible.Existeix la Necessitat de poder arribar fins al fons de la reconstrucció d’una obra, encara Que només ens podem acostar, i per fer-ho, ens hem d’allunyar de la nostra Visió personal. Culturalment estem acostumats a que una imatge ens transmeti Un missatge però sempre depèn del context i depèn dels codis culturals. La Imatge no necessita text sempre i quant comprenguem les convencions culturals.

Les persones que interioritzen estímuls similars Poden percebre de forma semblant

Tot és relatiu però sempre a alguna cosa. En l’àmbit de la interpretació, podem Interpretar segons els nostres codis interns però no de forma individual Subjectiva i relativista, sinó en relació amb context al que pertanyem Juntament amb altres persones. La pluralitat no és dolenta, però la ciència Històrica ens demana que la pluralitat respecti una cosa, que és la necessitat absoluta de reconstruir la Realitat com va succeir.


Entradas relacionadas: