Funció militar ciutats

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,47 KB

 

TIPUS D'URBANISMES Ciutat jardí Ciutats amb un entramat de carrers irregulars i habitatges unifamiliars amb pati i jardí que havia de tenir activitats productives i de serveis, equipaments i ser pràcticament autosuficient. Com a màxim havia de tenir 30000 habitants per garantir el sentiment de comunitat, evitar problemes i dèficits propis del creixement descontrolat i facilitar el contacte amb la naturalesa. A Gran Bretanya van acabar sent unes urbanitzacions per a segona residència (sense activitats econòmics). Als Estats Units (suburbia) conformen una massa urbana de baixa densitat que arriba a unir ciutats entre si i obliga a fer llargs desplaçaments amb cotxe. Actualment solen ser ciutats dormitori.
Ciutat funcionalista o racionalista
Ciutats amb blocs molt alts de pisos amb l'objectiu d'alliberar sòl per a zones verdes obertes. L'arquitectura havia de ser útil més que bonica, per tant, s'havia d'utilitzar criteris homogenis i estandarditzats. Avui hi ha molts barris que són només una concentració de blocs de pisos sense la qualitat suficient, amb pocs equipaments i escasses zones verdes. Ex: Bellvitge.


FUNCIONS URBANES Funció residencial: Necessita d'una sèrie d'equipaments i infraestructures per tal d'assegurar el benestar i el correcte funcionament. Barri vell: Si no es rehabilita és un barri residencial degradat amb poques  Eixamples: Grans àrees residencials de classe mitjana. Les classes Barris obrers: Solen estar a zones perifèriques perquè el preu del sòl és més comoditats i pocs serveis i, per tant, solen viure persones amb pocs recursos. De vegades es donen processos d'ennobliment que poden generar conflictes. Les clases benestants prefereixen viure a la perifèria on els equipaments són méscomplerts i poden suplir la manca de transport públic amb la disponibilitat d'automòbils privats.Barris obrers solen estar a les periferies perq el seu preu de sol es mes baix. No sempre hi ha bones infraestructures i la integració sociocultural amb la resta de la ciutat pot ser complicada. Funció comercial: Les activitats d'intercanvis de productes i de serveis són pròpies de totes les ciutats i desenvolupa també altres activitats a més de l'intercanvi (assegurances, bancs, gestors, publicitat...). Funció industrial: És molt important en el desenvolupament i la morfologia de la ciutat actual. Encara trobem alguna indústria o taller en mig de la ciutat, però les grans fàbriques s'han traslladat a polígons industrials a les perifèries de les ciutats. Funció militar: Moltes ciutats han servit durant anys com a refugis o bases estratègiques. Actualment moltes d'aquestes ciutats han mantingut la seva activitat gràcies a ser un lloc estratègic o de pas, o perquè hi ha bases aèries o navals.Funció política i administrativa: Els poders polítics solen estar en les grans ciutats o capitals, que, a més, solen tenir també funcions econòmiques. La capital sol ser un lloc on abunden els funcionaris públics, al burocràcia i les empreses del terciari superior. Funció cultural: Sovint trobem l'origen en la funció religiosa, que a més del peregrinatge i el lloc de culte, porta també moviments arquitectònics per a construir els temples, i que converteix indrets de la ciutat en llocs de gran interès cultural. A més, també podem trobar ciutats especialitzades en educació i recerca, que pot integrar des de universitats fins a campus de recerca. Funció lúdica i turística: Hi ha ciutats molt centrades en el turisme i el lleure gràcies a l'atractiu del patrimoni cultural o dels elements naturals. Implica una àmplia oferta de serveis per als visitants (hotels, restaurants, botigues)

Entradas relacionadas: