Quina funció fan les cèl·lules del teixit de la mucosa bucal humana

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,85 KB

 

3. El transport a través de la membrana cel·lular

• Per difusió. Diòxid de carboni, l’oxigen o la urea es dirigeixen cap al costat de la membrana on hi ha menys concentració d’aquesta molècula. No requereix energia.

• Per transport actiu. La membrana n’afavoreix el transport, tot i que suposa un consum d’energia.

Les molècules grans:vesícula.

• L’endocitosi. Per introduir una substància de l’exterior, la membrana es replega i la captura, es tanca completament i forma una vesícula a l’interior de l’espai cel·
Lular.

• L’exocitosi. Quan es vol alliberar una substància, la vesícula que la conté s’uneix a la membrana, s’obre a l’exterior i aboca el contingut a l’altre costat de la membrana.


4. El metabolisme cel·lular

-conjunt de les reaccions que tenen lloc a l’interior de la cèl·
Lula.

• L’anabolisme: reaccions que consumeixen energia produeixen noves molècules més complexes(síntesi de glúcids, proteïnes o lípids)

• El catabolisme: reaccions que tenen lloc a la cèl·lula i que desprenen energia. Que s’obtenen molècules més senzilles. A les cèl·lules dels organismes eucariotes, la respiració és el procés catabòlic més important. L’energia que s’allibera durant les reaccions catabòliqües  es guarda com atp.


5. L’especialització cel·lular

En els organismes pluricel·lulars cada cèl·lula s’ha especialitzat per dur a terme una funció determinada. En general, les cèl·lules especialitzades:

• Tenen una morfologia característica, adaptada a la seva funció.

• El nombre i tipus d’orgànuls varien segons la seva funció.

• Perden la capacitat per dividir-se.

-
Les cèl·lules mare :

Les cèl·lules del cos que no estan diferenciades i que tenen la capacitat per donar lloc a altres tipus cel·lulars s’anomenen cèl·lules mare. De cèl·lules mare n’hi ha al cordó umbilical, a l’embrió i en els teixits. Una cel.Lula s’encarrega de fer la tasca i l’altre de reproduir-se.


6.Els nivells d’organització del cos humà

Si es parteix de la cèl·lula, els següents nivells d’organització segons un ordre creixent de complexitat són:

• Els teixits. Són conjunts de cèl·lules, s’agrupen per dur a terme una funció concreta.(l’epitelial, el connectiu, el muscular i el nerviós).

• Els òrgans. Teixits s’agrupen per dur a terme una tasca comuna s’origina un òrgan.( com ara el cor o els pulmons, els ossos o el cervell.)

• Els sistemes. Són integrats per diversos òrgans, i  un únic teixit,.Duen a terme una tasca comuna. (sistema nerviós, muscular, urinari, endocrí, immunitari i el sistema esquelètic. )

• Els aparells. Són conjunts d'òrgans formats per teixits diversos que procedeixen de forma coordinada en la realització d'una funció,  cadascun actua en una etapa diferent del procés. Els aparells es poden considerar com a sistemes complexos i en el cos humà són el digestiu, l’excretor, el locomotor, el reproductor, el circulatori i el respiratori.


Entradas relacionadas: