La funció comercial i 'analisi de mercat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,04 KB

 

TEMA 11

El DEPARTAMENT COMERCIALés l'encarrgat de realizar les activitats necessàries perquè els béns produïts i/o els serveis prestats per l'empresa arribin fins als consumidors:

-les funcions més importants del departament comercial són:

  -Anàlisi de mercat:
Permet a la direcció fixar la seva política i prendre decisions.

  -Màrqueting

  -Vendes

·Relació amb altres departament de l'empresa.

-Departament de producció

-Departament financer

-Departament de recursos humans


EL MERCAT

Tipus De Mercat

Competència perfecta: -Hi ha moltes empreses

                                     -Vende de productes no diferenciats molt similars

                                     -Competència molt forta

                                     -Les empreses tenen preus acceptants

Competència imperfecta:

-Monopoli: -Hi ha poques empreses

                   -Venda de productes molt similars

                   -No hi a competència

                   -L'empresa decideix el preu i els condicions de venda

-Oligoli: -Hi ha poques empreses

              -Venda de productes molt similars

              -Competència molt forta

              -Preu i polítiques comercials molt similars.

-Competencia: -Hi ha moltes empreses

                        -Venda de productes similars però diferenciats

                        -Competència molt forta

                        -Política comercial orientada a diferenciar el producte dels seus competidors.


S'entén per mercat el conjunt d'activitats de compra i venda d'un producte dutes a terme per dos subjectes econòmics: oferents(venedors) i demanda (compradors).


-Demanda total i demanda d'empresa

  -La demanda total o global d'un determinat producte és la quantitat total de compres que es fan d'aquest producte en un períde de temps determinat.

  -La demanda d'empresa és la quantitat de compres que es fan d'un producte a una determinat empresa durant un període de temps determinat.

   -La demanda potencial és la suma dels consumidors de l'empresa, els consumidors de la competència i altres possibles consumidors del producte.

-Quota de mercatL'ESTUDI DE MERCAT
Un estudi de mercat consisteix a recopilar, elaborar i analitzar informació sobre l'entorn general, la competència i el consumidor.

-Tècniques de recollida de dades
  -Enquesta: formular una sèrie de prenguntes als consumidors perquè les responguin.
       -Entrevista personal
       -Enquesta per correu
       -Enquesta telefònica

Entradas relacionadas: