Full de recollida de dades

Enviado por Chuletator online y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,54 KB

 

APLICACIONS OFIMATIQUES (Fulls De càlcul)


Els fulls de càlcul son matrius de cel·les Que contenen dades de diversos tipus. Les referencies a les cel·les es fan per Fila (números) i columna (lletres)

Coses que es poden fer: gestionar un conjunt de dades (com: inserció, Modificació i eliminació, o formules en termes d’altres cel·les) alterar-ne la presentació De forma constant o de forma condicional. Aplicació de filtres, organització de Les dades...

Cel·les:


son valors constants. (formules, copies formats, taules i formats condicionals) organització: ordenació I filtres / publicació: àrea d’impressió i format de pagina amb encapçalaments de Files i columnes.

Fulls de càlcul-llibre/full:


Es convenient fer Servir diverses fulls per separar el que conte lesdades del que conten diverses presentacions.

Les dades es poden repartir entre diversos fulls (un document de full de càlcul Es un “llibre”. Habitualment hi ha fulls de dades i fulls de presentació.

APLICACIONS OFIMATIQUES

Presentacions Orals:


les exposicions en públic S’han de preparar amb un guio il·lustrat o storyboard i amb un suport gràfic: Amb una aplicació per a presentacions.

Guio il·lustrat:


es un full o fulls amb il·lustracions De cada pas de la seqüencia d’una historia. Historia = narració, exposició. Cada Pas es una idea, una vinyeta i un minut (aprox)

Vinyetes


: la seva funció es il·lustrar Una única idea, concepte, punt o cosa. A mes d’acompanyar l’exposició durant un Minut.

Contingut:

un dibuix, foto, gràfic; Poca lletra i grossa; sense formules, taules; animacions breus; normes: imatge Millor que text, gràfic millor que taula, text millor que formula.

Guio il·lustrat:

Pas 1. Preparació:


fer un full on cada cel·la Es un pas de la presentació. 1min per cel·la.

Pas 2. Organització:


títol, introducció (context i estat de l’art), objectiu (enunciat del problema), contingut (estructura de l’exposició), desenvolupament, resultats i conclusions.

Pas 3. Esborrany:


verificar la fluïdesa de Les transicions, la caritat de les explicacions i exclusió d’aspectes no Significatius.

Pas 4. Material de suport:


normes: millor imatge Estatica, frases simples, els elements dinàmics, nomes per il·lustrar gràfiques, Si hi ha vídeos sense veu esl comentaris els heu de fer vosltres i les Transicions entre les vinyetes han de passar desapercebudes.

Aplicacions:


Power point: plantilles De disseny, clares i llegiblesa distancia, presntacio de diapositives, Acompanyar text de contingut gràfic, transaccions de diapositives, Sincronitzadament ambcomunicació oral. Libre Office imprès: similar al power point.


1 Per a què es fan servir els buffers de Memòria secundària?


Per a què la Memòria principal percebi una memòria secundària de característiques similars en velocitat i Unitats de transferència.

2.De què s’ocupa el planificador d’un sistema Operatiu?

D’actualitzar la Taula de processos i de determinar el proper procés a executar-se en el Processador.

3.Quin avantatge té el fer servir estils en l’edició de textos?

Que els canvis Afecten tots els paràgrafs del mateix estil i que es poden fer taules de Contingut, capçaleres i referències a paràgrafs de forma automàtica.

4.Per què és interessant fer servir formats Condicionals de cel∙les en un full de càlcul?

Perquè es poden Mostrar en funció del seu contingut i, així, donar suport a la visualització de La informació corresponent: destacar determinades dades o relacions entre Elles.

5. Què és un guió il∙lustrat o storyboard?

És un full o fulls amb il·lustracions de cada pas de la seqüència D’una història

6.Què és un bus?

Una línia D’interconnexió entre dos o més elements.

7.On es troba la memòria Secundària d’un ordinador?

En els perifèrics D’entrada/sortida. Per exemple, en el disc dur o en una memòria Flash.

8.Què són les interrupcions?

Són senyals que Provoquen la crida a un programa específic, una “rutina de servei de la interrupció” o ISR.

9.Quines interfícies proporciona, un sistema Operatiu?

La d’usuari i la De programació d’aplicacions.

10.Enumera, al menys, dos sistemes operatius

Windows (Microsoft), Linux, Mac OS X (Apple), Android (Google), iOS (Apple)... 


11


En l’àmbit acadèmic, Científic i tècnic, quina és l’organització habitual de la trama del text?

Plantejament o Introducció, nus o desenvolupament i desenllaç o conclusió.

12.En l’edició de textos, què és un estil?

Un format Predefinit d’un paràgraf.

13En MS Excel, què s’entén per llibre?


És un document que aplega diversos fulls de Càlcul.

14.Aproximadament, quan de temps s’ha de Mostrar una vinyeta en una presentació? Un minut

Entradas relacionadas: