Formulaci

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,28 KB

Aigua: H20 /Amoníac: NH 3
Fosfina: PH3/Ozó: 03
Peróxid d'hidrogen(oxigenada):H
202
Óxids metál•lics:
Óxid de ferro II: FeO
Óxid de ferro III: Fe
203
Óxid de coure: Cu0
Óxid de zenc: ZnO
Dióxid de manganés: Mn0
2
Òxid de crom: Cr
203
Óxid de liti: Li
20
Óxid de calci: Ca0
Oxid de magnesia MgO
Óxid de bari: BaO
Óxid d'alumini: Al
203

Óxids no metál•lies
Monóxid de nitrogen: NO
Óxid de dinitrogen: N
20
Trióxid de dinitrogen: N
203
Dióxid de nitrogen: NO
2
Dióxid de sofre: S0
2
Trióxid de sofre: S0
3
Pentóxid de fosfor: P
205
Dioxid de silici: Si0
2
Monóxid de carboni: CO
Dióxid de carboni: CO
2

Hidróxicís
Hidróxid de sodi: NaOH
Hidróxid d'alumini: Al(OH)
3
Hidróxid de calci: Ca(OH)
2
Hidróxid de zenc: Zn(OH)
2

Ácids hidrácids
Ácid clorhídric: HCI
Ácid sulfhídric: H
2S
Ácid bromhídric: HBr
Ácid cianhídric: HCNÁcids hidrácids
Ácid clorhídric: HCI
Ácid sulfhídric: H
2S
Ácid bromhídric: HBr
Ácid cianhídric: HCN

Ácid oxácids
Ácid hipocloros: HCIO
Ácid clóric: HCl0
3
Ácid perclóric: HCl0
4
Ácid sulfúric: H
2SO4
Ácid sulfurós: H
2SO3
Ácid nítrica HNO
3
Ácid nitrós: HNO2
Ácid fosfórica H
3PO4
Ácid carbóni.c: H
2CO3
Ácid Oxálic:C
2H4O4

Sals
Permanganat de potassi: KMn04
Dicromat de sodi: Na
2Cr207
Sulfat de potassi: K
2SO4
Hidrogen sulfat de sodi: NaHSO
4
Sulfat d'alumini: Al
2(SO4)3
Sulfat amónic: (NH
3)2SO4
Sulfat de manganés II: MnSO
4
Sulfit de sodi: Na
2S03
Nitrat de plata: AgNO
3
Nítrat de ferro 11: Fe(NO
3)2
Nitrit de potassi: KNO
2
Perclorat de sodi: NaCl0
4
Clorur de potassi: KCl
Clorur d'alumini: AICl
3
Sulfur de sodi: Na
2S
Hidrogen sulfur de potassi: KHS
Cianur de sodi: NaCN
Dihidrogen fosfat de sodi: NaH
2PO4
Carbonat de calci: CaCO
3
Acetat de potassi: C
2H3KO2
Oxalat de sodi: Na2C2O4

Entradas relacionadas: