Formula el cost per produir una unitat addicional

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,02 KB

 

4.3 Sistema d’economia mixta

El mercat assigna els recursos però l’Estat intervé en aquest mercat. El sector públic ofereix els serveis necessaris que no ofereixen les empreses privades.

L’ Estat intervé per redistribuir la renda, recapta impostos i part d’aquests els distribueixen pels que ho necessiten (beques…)

Avantatges


: -Les empreses tenen llibertat -Hi ha alguns sectors que són regulars pel govern (ex:electricitat) - El govern estableix un preu màxim en productes de la necessitat. -Agafa el millor del sistema capitalista i del centralitzat -Tant consumidors com treballadors estan protegits pel sector públic.

Inconvenients


-Molt difícil aconseguir la plena ocupació -El govern pot fer un excés de lleis que impedeixi que el mercat actuï.


5. Flux circular de la renda

És el conjunt de relacions entre els agents econòmics.

Famílies i empreses passen impostos al sector public(flux monetari). El sector públic passa tranferència a les famílies i subvencions a les empreses(flux material). Empreses famílies rendes(flux monetari). Famílies empreses preu(flux monetari). A l’inrevès en factors de producció(flux material).


Tema 3. Producció i distribució

1.Divisió del treball i coordinació

Les empreses s’encarreguen de la producció i distribució. A l’empresa es produeix la divisió del treball (provoca l’especialització d’empreses i persones i augmenta la productivitat i fa que les empreses siguin més eficients) i genera que hi hagi d’haver intercanvi a la força (aparició de diners).

Mercat-> lloc on es fan intercanvis

Diners-> el que s’utilitza per intercanviar.

2. Perspectives sobre la producció

La producció i les emprese afegeixen valor.

Valor afegit-> utilitat que s’aporta a les coses

Valor afegit= preu final-cost matèries primeres

Tecnologia-> diferents combinacions dels factors de producció. S’utilitza per produir.

Diverses tecnologies per produir 1 producte (fet per una tecnologia) Ex: jersei fet a mà o a màquina

3. Com podem produir?

Tecnologia: -Tècnicament eficient: utilitza menys recursos per obtenir la mateixa quantitat de producte. -Econòmicament eficient: la més barata

Investigació entre recerca més desenvolupament més innovació

4. Costos de producció

Produir implica una sèrie de recursos productius que tenen un valor economic quantificable.

El cost de la producció és el valor dels recursos utilitzats per a produir un bé o un servei.

En relació amb la quantitat que es produeixi, els costos es poden classificar en: fixos, variables, totals, mitjans o unitaris i marginals.

Costos fixos (CF). Són els que no varien si canvia la quantitat produida. Es corresponen amb el valor dels recursos que són fixos per a l'empresa, com el lloguer del local o les despeses de manteniment de les instal lacions productives.

Costos variables (CV). Són els costos proporcionals al nombre d'unitats que es produeixen. Per exemple, les matèries primeres o el consum d'energia.

Costos totals (CT). Són la suma dels costos fixos i dels costos variables: CT = CF + CV

El benefici empresarial total s'obté mitjançant la diferència entre els Ingressos totals (IT), obtinguts per la venda dels seus productes, i els costos totals (CT). Bf = IT-CT

Costos mitjans o unitaris(Cmi). Són el cost per unitat de producte. S'obtenen dividint eI cost per unitat de producte

Costos mitjans o unitaris (Cm). Són el cost total per la quantitat produida.

I el benefici empresarial per unitat de producte o benefici mitjà (Bm) és la diferència entre el preu de venda unitari (p) i el cost unitari (Cm)


Entradas relacionadas: