Formes de vestir i bones maneres

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,12 KB

 

SOCIETAT, CULTURA I COMPORTAMENT HUMÀ


Els humans, éssers socials i culturals:


L’home és un animal cultural, fa el seu Aprenentatge per la via social. El desenvolupament normal d’una persona és una Tasca col·lectiva dins d’una actitud, creences, costums tradicions i valors.


Socialització:

manera segons la Qual l’individu aprèn a adaptar-se al grup al que pertany.


Cultura:

tot allò que el home és i fa i no pot explicar-se Amb la simple herència biològica.


Element conductual:

moral, llei, costum, valors, normes i Actituds. Regles del lloc( conductes bones i dolentes), accions lloades i Castigades.


Element cognitiu:

coneixement i creences, representació del Mon, saber de la natura i societat, saber comú i ciència(religió, ideologia, Ciència)


Element material:

l’art, edificis, vestits, productes D’alimentació, allò que és lleig o bonic.


·
Cultura humana=resultat de la interacció entre els Diferents membres dels diferents grups socials.


*La cultura és tot allò que s’oposa a la natura(transformació, educació)


Herència social:

costums, usos i actituds(grup social)

Riquesa individual:

coneixements, saviesa amb una forma Peculiar i personal (aportem a la societat)

Ús mixt:

trets distints, espirituals, materials, Intel·lectuals, afectius.

Característiques de la cultura:Configuració:

un tot organitzat que integra diversos elements (nord-americana, tailandesa, francesa)


Apresa:

origen en necessitats biològiques o instintives (maneres de menjar)


Compartida:

pròpia d’un ampli conjunt de persones (oci)


Transmesa:

llegat de generacions anteriors.


Abstracta:

fa referencia al comportament i els objectes que Ens envolten, però no ho és.


Concepte:

global o parcial (subcultures= grups socials)


Etnocentrisme:

Es el vidre que ens fa mirar les altres societats a traves de la nostra, Com si fos universal. Neguem als altres el dret de ser diferents, jutgen Costums amb criteris de la nostra civilització, condemnem la *
barbàrie o la “inhumanitat”

*Barbàrie: Trets comuns

: Coses Que pots valorar de les altres cultures: esport, calendari, cuina, treball, Dansa, art, educació

Relativisme cultural

: és un concepte Operatiu, que permet allunyar l’etnocentrisme, no jutja les altres cultures a Partir de la nostra.

Cultures i subcultures:


La cultura és un fenomen molt vast i no és homogeni (religió, professió, Classe social, formació,...)

Subgrups:


segons la geografia, economia, obres i Empresaris, manera de vestir, expressions.

Contracultura:


gruo que discrepa dels patrons establerts i els Desafien obertament(hippies) 

Entradas relacionadas: