Formació de mots

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,18 KB

 

6

Lexema = cos paraula


Morfema:

morfema derivatiu = afix, no canvia cat gramatical i significat (“et” fustetes)

morfema gramatical = canvia categoria gramatical i significat(“s” fustetes)


prefix = principi paraula

afix = dins paraula

sufix = final paraula


lèxic = canvia significat i categoria gramatical

-conversió:

·nominalitzador (passa a nom)

·adjectivador (passa a adjectiu)

·verbalitzador (passa a ser verb)

·adverbialitzador (passa a ser adverbi)

valoratiu = manté categoria gramatical

·augmentatius (indiquen grandària)

·diminutius (indiquen petitesa)

· superlatius (-íssim/-íssima)

·despectiu (-astre/-astra)


Parasíntesi = porta dos afixacions (prefix i un sufix mateixa paraula)


Composició = paraules formades per dos lexemes (aiguaneu, camacurt, menysprear)


Truncació = formació mots eliminant parts

·truncació (zoo/zoològic)

·sigles

·acrònims (INCASOL/Institut Català del Sòl)


Onomatopeia


Reduplicació (xup-xup, xino-xano)


Abreviatures


Entradas relacionadas: