Força

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,06 KB

 

EFECTES DE LESCALFAMENT SOBRE LORGANISME: -Efectes sobre el sistema respiratori:en lescalfament es produeix un increment del ritme respiratori.Els pulmons capten mes aire de lexterior,aconseguint una major aportació doxigen per al organisme,que ens permetrà la realització de majors esforços físics.-Efectes sobre el sistema cardiovascular: a)augmenta la frequencia cardíaca,produint una major afluencia de sang per tot el cos.b)també sobrin un nombre mes gran de capil.lars en els musculs de forma progressiva,sels aporta una major quantitat doxigen i daltres productes metabòlics necessaris per al seu funcionament.-Efectes sobre el sistema locomotor: a)sobre els músculs:per mitjà de lleugeres contraccions i posteriors elongacions musculars,preparem als musculs per a suportar el treball a realitzar en lexercici fisic posterior.un múscul no escalfat està mes exposat a lesions com les estirades musculars i les contractures.B)sobre les articulacions:els moviments articulars realitzats progressivament preparen els lligaments i les càpsules articulars per a posteriors moviments de major velocitat ,no escalfar adequadament les articulacions provoca amb frequencia distensions en els lligaments.-Efectes sobre el sistema nerviós:pretenem despertar el sistema nervios millorant la nostra atenció i millorant la capacitat de reacció.FLEXIBILITAT:capacitat que ens permet realitzar els moviments en la seua màxima amplitud,ja siga duna part específica del cos o de tot ell.-MÈTODES:A)mètode estàtic:hem darribar al límit de la mobilitat articular de forma suau i progressiva,mantenint la posició sense insistir ni realitzar rebots.B)mètod dinàmic:es caracteritza perquè lexecutant utilitza la inèrcia del seu propi cos per mitjà de rebots,llançaments,etc.,per a aconseguir les posicions desitjades.CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE EN EL TREBALL DE FLEXIBILITAT:-el treball de flexibilitat ha danar precedit dun bon escalfament per a evitar lesons-per a treballar la flexibilitat sha destar relaxat i concentrat en el grup muscular que estirem.-es respectarà el moviment natural de cada articulació mantenint una postura correcta.-hem de controlar el moviment per a evitar lesions degudes a estiramnets excessius-els exercissis de flexibilitat shan de realitzar de forma suau i durant un temps prolongat(15-30 seg).FORÇA:capacitat dun muscul o de tot el cos en el seu conjunt per a exercir tensió contra una resistència.Tipus:A)FORÇA ESTÀTICA:aquella en que exercim tensió contra una resistència sense que hi haja desplaçament.B)FORÇA DINÀMICA:aquella en què al desplaçar o vencer la resistencia el muscul sallarga o acurta.tipus:-força màxima:capacitat de mobilitzar una càrrega maxima-força resistència:capacitat daplicar una força no maxima durant un espai de temps prolongat-força explosiva:capacitat de mobilitzar una càrrega no màxima en el menor temps possible.EFECTES DEL TREBALL DE LA FORÇA SOBRE LA SALUT:-augmenta la capacitat de contracció de les fibres musculars.-augmenta el volum i la consistència del tendons-augmenta les reserves denergia musculars-contribueix al manteniment de la postura correcta.

Entradas relacionadas: