La força física

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 25,01 KB

 

1-Explica i representa gràficament el cicle de Krebs

és una ruta metabòlica, és a dir, una successió de reaccions químiques que formen part de la respiració cel·lular en totes les cèl·lules aeròbiques, per tant que utilitzen oxigen.


2-Explica com es produeix la contracció muscular

 • És el moviment dels components interns del múscul, les miofibril·les musculars formades per actina i miosina que es desplaçen per contreure o relaxar el múscul quant reven una ordre nerviosa i energia p`roporcionada per nutrients o principis immediats

 • 3-Descriu les dues vies d’aportació energètica

 • Via aeròbica

  • Es produeix amb el consum d’oxigen durant el procés d’obtenció de l’energia també s’anomena via oxidativa

  • no produeix ATP

  • tarda uns 3 min en completar-se

  • es produeix dins al mitocondri gràcies al cicle de Krebs

  • 1 mol·lecula de glucosa→ 36 ATP

 • Via anaeròbica

  • 1 molècula de glucosa→ 1 ATP

  • El múscul obté energia de substàncies que no necessiten oxigen per alliberar l’energia que acumulen

   • anaeròbic alàctic

    • s’obté energia de les molècules d’ATP que queden en reserva en el múscul,les quals duren 6 segons després es posa en marxa el procés de PC per formar atp fins que s’acabin les reserves. No pot superar els 20 o 25 segons

   • anaeròbic làctic

    • quant les reserves d’ATP i fosfocreatina estan esgotades, el múscul utilitza glucogen muscular emmagatzemat que es degrada per sintetitzar l’ATP. Dura en els 20 segoms i 2 o 3 minuts

4-Quines són les adaptacions davant de l’entrenament?

 • Adaptacions orgàniques

  • millora de l’aparell muscular→ increment de fibres musculars

  • increment capacitat cardiovascular→ s’incrementa la capacitat de contracció del cor

  • increment capacitat respiratòria→ increment capacitat aire dels pulmons

  • increment capacitat aeròbica→ augemnten els nombres de mitocandris de les cèl·lules

  • incrementa capacitat anaeròbica → produeix menys àcid làctic

 • Adaptacions funcionals

  • increment de l’eficiència en l’aportació energètica

  • increment de la rapidesa neuromuscular

  • millora eficiència mecànica

 • 5-Quins i com són els mètodes autògens de relaxació?

 • mètode de Schultz→ es basa en la reacció de la percepció de pes i calor. Amb el pes s’aconsegueix la relaxació muscular i, amb la calor la dilatació dels vasos sanguinis

 • mètode de Jacobson → Es basa en la percepció del to muscular per poder controlar-lo. Provoca la percepció de la contracció muscular


6-Quines són les actuacions en primers auxilis en cops i traumatismes

 • per ferides → netejar bé la zona i desinfectar-la ,en cas d’hemorragia aplicar pressió ,si no para portar la persona a l’hospital

 • en cas d’esquinç→ aplicar fred immediatament ,durant les dues primeres dos hores després immobilitzar l’articulació de la zona afectada amb benes

 • En cas de fractura→ immovilitzar la part afectada i aplicar-hi gel

 • En cas de commoció celebral → si perd el coneixement tapar-la per que estigui calenta ,eliminar cossos estranys de les vies respiratòries  iposar el cap de costat i aixecar els peus

 • En cas de desmai → colocar la persona en un lloc fresc  estirat i de panxa enlaire,afluixar la roba i aixecar-li les cames

 • En cas d’hemorràgia nasal → pressió directa a la paret nassal amb el cap inclinat dureant 5 minuts


7-Explica els indicadors que determinen l’entrenament

 • El treball → definit per el volum i la intensitat. El volum es pot expressar en metres, quilos,minuts o nombre de repeticions. La intensitat del treball s’expressa en un percentatge de treball màxim

 • La recuperació → L’organisme es refà de l’esforç. Es produeix en períodes de repós entre les repeticions d’un exercici, entre les sessions d’entrenament i després d’un període de sessions d’entrenament.

  • recuperació completa → es torna al’estat inicial

  • recuperació incompleta → el treball es fa  quant no estás gaire recuperat

  • recuperació activa → si es realitzen alguns exercicis

  • recuperació passiva → repós total8-Comenta la llei de Selye

 • L’efecte que produeix un treball en l’organisme es concentra en una situacó d’estrés que genera síndrome d’adaptació ,les quals incrementen el nivell inicial de rendiment


9-Quines han de ser les característiques dels tests de valoració de la condició física

 • Validesa→ evitar que intervinguin altres aspectes de valoració

 • objectivitat → utilització d’aparells precisos per mesurar igual dos individus

 • Fiabilitat → L’error ha de ser tant petit con sigui possible,cal evitar factos que alterin el resultat

 • estandardització → els tests s’han d’aplicar amb les mateixes coindicions, o molt similars

10-Per què cal fer activitat física?

 • per la salut → permet portar una vida plena

 • per la recreació → passar-so bé

 • relacions socials→ comparteixes estones amb altres persone si t’hi relaciones

 • eficiència motriu → millora el teu moviment

 • estètica→ ajuda a sentir-te millor amb el teu aspecte físic

 • relació amb l’entorn → sobretot en llocs naturals et relaciones amb l’entorn

Entradas relacionadas: