Fonetica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,95 KB

 
fontica i fonologia: la fontica studia ls sns i la fonologia, s dividix en: -fontica articulatoria(organs k intrvnn i cm o fan), -fontica acustica(frkncia i aplitud d'ona, timbr,durada ,intnsitat), -fontica auditiva:s basa n la prcpcio d sns. la fonologia studia ls fon+(rprsntacions mntals dls sns d1 yengua i ls svs posibilitats combinatoris dins la silaba.nivys d dscripcio fontica i fonologica:-el nivy sgmntal:ls sns i sil·labs; -el nivy suprasgmntal: l'accnt i l'entonacio.ortologia i ortografia: l'ortologia rcuy ls nor+ x a la pronunciacio corrcta dls sns, mntr k l'ortografia dicta ls rgls x la corrcta rprsntacio grafica dls sns.la produccio d sns dl yenguatg: ya 3 grups: 1.ls organs d la rspiracio, 2.ls organs d la fonacio(glotis, cords vocals i laring), 3.ls organs darticulacio(faring , cavitat nasal i bucal).sns snors i sords:ls snors sn quan ls cords volcals vibrn i ls sords quan no vibrn.sns orals i nasals: 1 so oral s quanl vl dl paladar stalvat fins la part postrior d la gola i nasal quanl vl sta baixat.sns vocalics i consnantics: si no troba cap obstacl x a la sortida d air s vocali i si x contra ya algo k obtura aksta sortida s consnantic.ls consnants: aksts s clasifikn sgons 3 critris: 1. la snoritat: prmt distinguir akys consnants snors dakys k sn sords.2.el punt darticulacio: s l punt n k s produeix lobstacl a la sortida dair s clasifikn en: -bilabials [p], -labiodntals [f], -dntals [t], -alvolars [s], -palatals [ ], -vlars [k]. 3.el mod darticulacio:l tipus dimpdimn k troba lair al s expulsat: -oclusivs(orals[b] o nasals [m]), -fricativs [f], -africads[t ], -aproximants(graduals:pau y no graduals:paga), -vibrant o rtoriks(ls errs), -latrals[l ].la sil· laba:l parlant la prcp com 1 cop d vu, dsd l punt d vista d laccnt ya sil·labs toniks i atons. kuan 1 sil·laba acaba n vocal diem k s yuir, n canvi kuan acab n consnant s travada.

Entradas relacionadas: